SFS 2007:889 Förordning om ändring i förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

070889.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.