SFS 2007:892 Förordning om ändring i förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag

070892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LPIMMH+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LPIMMI+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LPIMMI+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LPIMMH+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LPIMMI+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:LPIMMH+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:LPIMMH+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:LPIMMI+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LPIMMI+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPIMMH+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:LPIMMH+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:LPIMMH+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:996) om <br/>syssels�ttningsbidrag;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007. </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 29 � f�rordningen (1998:996) om syssels�tt-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsbidrag</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:145px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Med uppf�ljningsmyndighet avses den myndighet som beviljar ett</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">syssels�ttningsbidrag. Uppf�ljningsmyndigheten ska ut�va tillsyn �ver att<br/>detta utnyttjas f�r avsett �ndam�l och i �verensst�mmelse med f�reskrivna<br/>villkor. Myndigheten ska ocks� svara f�r uppf�ljningen av �rendet. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r syssels�ttningsbidrag som har beviljats av regeringen �r Verket f�r</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">n�ringslivsutveckling uppf�ljningsmyndighet. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Verket f�r, efter samr�d med sj�lvstyrelseorganet i V�stra G�talands l�n,</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">antingen �verta ansvaret f�r tillsyn och uppf�ljning av ett �rende fr�n sj�lv-<br/>styrelseorganet eller l�mna �ver detta ansvar till sj�lvstyrelseorganet. </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid beredning av uppf�ljnings�renden ska uppf�ljningsmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">samr�da med Arbetsf�rmedlingen och Kronofogdemyndigheten, om inte<br/>tidssk�l eller fr�gans art talar emot detta. </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 F�rordningen omtryckt 2005:740. </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2006:785. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:892</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:996) om
syssels�ttningsbidrag;

utf�rdad den 15 november 2007.

Regeringen f�reskriver att 29 � f�rordningen (1998:996) om syssels�tt-

ningsbidrag

1 ska ha f�ljande lydelse.

29 �

2 Med uppf�ljningsmyndighet avses den myndighet som beviljar ett

syssels�ttningsbidrag. Uppf�ljningsmyndigheten ska ut�va tillsyn �ver att
detta utnyttjas f�r avsett �ndam�l och i �verensst�mmelse med f�reskrivna
villkor. Myndigheten ska ocks� svara f�r uppf�ljningen av �rendet.

F�r syssels�ttningsbidrag som har beviljats av regeringen �r Verket f�r

n�ringslivsutveckling uppf�ljningsmyndighet.

Verket f�r, efter samr�d med sj�lvstyrelseorganet i V�stra G�talands l�n,

antingen �verta ansvaret f�r tillsyn och uppf�ljning av ett �rende fr�n sj�lv-
styrelseorganet eller l�mna �ver detta ansvar till sj�lvstyrelseorganet.

Vid beredning av uppf�ljnings�renden ska uppf�ljningsmyndigheten

samr�da med Arbetsf�rmedlingen och Kronofogdemyndigheten, om inte
tidssk�l eller fr�gans art talar emot detta.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1 F�rordningen omtryckt 2005:740.

2 Senaste lydelse 2006:785.

SFS 2007:892

Utkom fr�n trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;