SFS 2007:895 Förordning om ändring i förordningen (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

070895.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LPIOAF+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LPIOAG+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LPIOAG+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:LPIOAG+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:LPIOAF+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:LPIOAF+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:LPIOAF+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:LPIOAG+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LPIOAG+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPIOAF+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:LPIOAF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LPIOAF+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:LPIOAG+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:LPIOAF+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPIOAF+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:1773) om <br/>ers�ttning vid s�rskilda insatser f�r personer med <br/>tre fj�rdedels sjukers�ttning eller <br/>aktivitetsers�ttning;</b></p> <p style="position:absolute;top:306px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007. </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2, 3, 5 och 6 �� f�rordningen (1998:1773) om</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ers�ttning vid s�rskilda insatser f�r personer med tre fj�rdedels sjukers�tt-<br/>ning eller aktivitetsers�ttning ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:410px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft14">1<b> </b>Ers�ttning ska betalas fr�n den allm�nna f�rs�kringen </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vid anst�llning med l�nebidrag med ett belopp som motsvarar l�nebi-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">draget, och </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. vid anst�llning hos Samhall Aktiebolag med ett belopp som motsvarar</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">kostnaden f�r l�n och andra f�rm�ner enligt kollektivavtal samt avgifter som<br/>ska betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om<br/>allm�n l�neavgift. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttningen betalas ut av F�rs�kringskassan efter s�rskild framst�llning.</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">Ers�ttning enligt 1 betalas till Arbetsf�rmedlingen. Ers�ttning enligt 2 beta-<br/>las till Samhall Aktiebolag. </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:604px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft14">2<b> </b>F�rs�kringskassan ska underr�tta Arbetsf�rmedlingen om vilka perso-</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ner som f�r tre fj�rdedels sjukers�ttning eller aktivitetsers�ttning och som<br/>st�r till f�rfogande f�r arbete motsvarande den �terst�ende arbetsf�rm�gan.<br/>Underr�ttelsen ska l�mnas n�r beslut om sjukers�ttning eller aktivitetsers�tt-<br/>ning meddelas eller vid den senare tidpunkt d� den f�rs�krade st�r till f�rfo-<br/>gande f�r arbete motsvarande den �terst�ende arbetsf�rm�gan. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:728px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft14">3<b> </b>Arbetsf�rmedlingen ska inom sju m�nader fr�n underr�ttelse enligt</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">3 � meddela F�rs�kringskassan om vidtagna �tg�rder och resultatet av dessa. <br/> <br/><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:781px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft14">4<b> </b>Arbetsf�rmedlingen och Samhall Aktiebolag ska genast underr�tta</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">F�rs�kringskassan om �ndringar i f�rh�llanden r�rande personer f�r vilka<br/>ers�ttning enligt denna f�rordning betalas, om �ndringarna kan inverka p�<br/>r�tten till ers�ttningen. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2004:906. </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2004:906. </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2004:906. </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2004:906. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:895</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:895</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008. </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">CRISTINA HUSMARK PEHRSSON</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:1773) om
ers�ttning vid s�rskilda insatser f�r personer med
tre fj�rdedels sjukers�ttning eller
aktivitetsers�ttning;

utf�rdad den 15 november 2007.

Regeringen f�reskriver att 2, 3, 5 och 6 �� f�rordningen (1998:1773) om

ers�ttning vid s�rskilda insatser f�r personer med tre fj�rdedels sjukers�tt-
ning eller aktivitetsers�ttning ska ha f�ljande lydelse.

2 �

1 Ers�ttning ska betalas fr�n den allm�nna f�rs�kringen

1. vid anst�llning med l�nebidrag med ett belopp som motsvarar l�nebi-

draget, och

2. vid anst�llning hos Samhall Aktiebolag med ett belopp som motsvarar

kostnaden f�r l�n och andra f�rm�ner enligt kollektivavtal samt avgifter som
ska betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om
allm�n l�neavgift.

Ers�ttningen betalas ut av F�rs�kringskassan efter s�rskild framst�llning.

Ers�ttning enligt 1 betalas till Arbetsf�rmedlingen. Ers�ttning enligt 2 beta-
las till Samhall Aktiebolag.

3 �

2 F�rs�kringskassan ska underr�tta Arbetsf�rmedlingen om vilka perso-

ner som f�r tre fj�rdedels sjukers�ttning eller aktivitetsers�ttning och som
st�r till f�rfogande f�r arbete motsvarande den �terst�ende arbetsf�rm�gan.
Underr�ttelsen ska l�mnas n�r beslut om sjukers�ttning eller aktivitetsers�tt-
ning meddelas eller vid den senare tidpunkt d� den f�rs�krade st�r till f�rfo-
gande f�r arbete motsvarande den �terst�ende arbetsf�rm�gan.

5 �

3 Arbetsf�rmedlingen ska inom sju m�nader fr�n underr�ttelse enligt

3 � meddela F�rs�kringskassan om vidtagna �tg�rder och resultatet av dessa.

6 �

4 Arbetsf�rmedlingen och Samhall Aktiebolag ska genast underr�tta

F�rs�kringskassan om �ndringar i f�rh�llanden r�rande personer f�r vilka
ers�ttning enligt denna f�rordning betalas, om �ndringarna kan inverka p�
r�tten till ers�ttningen.

1 Senaste lydelse 2004:906.

2 Senaste lydelse 2004:906.

3 Senaste lydelse 2004:906.

4 Senaste lydelse 2004:906.

SFS 2007:895

Utkom fr�n trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:895

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;