SFS 2007:896 Förordning om ändring i polisdataförordningen (1999:81)

070896.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.