SFS 2007:902 Förordning om ändring i förordningen (1981:660) om lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin

070902.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LPJBBC+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LPJBBD+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LPJBBD+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:LPJBBD+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:LPJBBC+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:LPJBBC+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:LPJBBC+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:LPJBBD+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LPJBBD+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJBBC+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:LPJBBC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:LPJBBC+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1981:660) om l�n till <br/>rationaliseringsinvesteringar inom <br/>konfektionsindustrin;</b></p> <p style="position:absolute;top:286px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007. </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 9 � f�rordningen (1981:660) om l�n till ratio-</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">naliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft14">1<b> </b>Fr�gor om rationaliseringsl�n pr�vas av statens industriverk. Om s�r-</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">skilda sk�l f�ranleder det ska dock ett l�ne�rende h�nskjutas till regeringens<br/>pr�vning. </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid beredning av ett �rende om rationaliseringsl�n ska industriverket i</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">den utstr�ckning det bed�ms som erforderligt samr�da med Arbetsf�rmed-<br/>lingen, styrelsen f�r teknisk utveckling och �verstyrelsen f�r ekonomiskt<br/>f�rsvar. </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Industriverket ska i fr�ga om l�ngivningens inriktning fortl�pande sam-</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">r�da med f�retr�dare f�r arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer inom<br/>branschen.</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008. </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 1983:129.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:902</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1981:660) om l�n till
rationaliseringsinvesteringar inom
konfektionsindustrin;

utf�rdad den 15 november 2007.

Regeringen f�reskriver att 9 � f�rordningen (1981:660) om l�n till ratio-

naliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin ska ha f�ljande lydelse.

9 �

1 Fr�gor om rationaliseringsl�n pr�vas av statens industriverk. Om s�r-

skilda sk�l f�ranleder det ska dock ett l�ne�rende h�nskjutas till regeringens
pr�vning.

Vid beredning av ett �rende om rationaliseringsl�n ska industriverket i

den utstr�ckning det bed�ms som erforderligt samr�da med Arbetsf�rmed-
lingen, styrelsen f�r teknisk utveckling och �verstyrelsen f�r ekonomiskt
f�rsvar.

Industriverket ska i fr�ga om l�ngivningens inriktning fortl�pande sam-

r�da med f�retr�dare f�r arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer inom
branschen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1983:129.

SFS 2007:902

Utkom fr�n trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;