SFS 2007:911 Förordning med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

070911.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LPJFCO+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LPJFCP+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LPJFCP+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:LPJFCP+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LPJFCP+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:LPJFCP+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:LPJFCO+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LPJFCP+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJFCO+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:LPJFCO+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LPJFCO+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:LPJFCP+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:LPJFCO+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:LPJFCP+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJFCO+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Institutet f�r <br/>arbetsmarknadspolitisk utv�rdering;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>Institutet f�r arbetsmarknadspolitisk utv�rdering ska fr�mja, st�dja och<br/>genomf�ra </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. utv�rdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, <br/>2. studier av arbetsmarknadens funktionss�tt, <br/>3. utv�rdering av effekterna p� arbetsmarknaden av �tg�rder inom utbild-</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsv�sendet, och </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">4. utv�rdering av socialf�rs�kringens effekter p� arbetsmarknaden. <br/>I utv�rderingsarbetet ska effekterna f�r kvinnor och m�n s�rskilt belysas.</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">Myndigheten ska vidare sprida information om resultaten av sina utv�rde-<br/>ringar och studier till andra myndigheter och intressenter. </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:603px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 � </b>Myndigheten leds av en myndighetschef. </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:673px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 � </b>Vid myndigheten ska det finnas ett vetenskapligt r�d.</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>S�rskilda organ</b></p> <p style="position:absolute;top:744px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 � </b>Det vetenskapliga r�det best�r av generaldirekt�ren, en ordf�rande och<br/>h�gst nio andra ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 � </b>Det vetenskapliga r�det har till uppgift att l�mna f�rslag till beslut i<br/>�renden om ans�kningar om bidrag fr�n myndigheten. Generaldirekt�ren f�r<br/>�ven anv�nda det vetenskapliga r�det som r�dgivande organ i andra fr�gor. </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 � </b>Generaldirekt�ren �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:911</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:911</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 � </b>Det vetenskapliga r�dets ordf�rande och �vriga ledam�ter utses av re-<br/>geringen f�r en best�md tid. R�det utser inom sig en vice ordf�rande. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Personalansvarsn�mnd</b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 � </b>Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Till�mpligheten av vissa f�rordningar</b></p> <p style="position:absolute;top:209px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 � </b>Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen<br/>(1987:1101).</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">(2007:180) med instruktion f�r Institutet f�r arbetsmarknadspolitisk utv�r-<br/>dering ska upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">SVEN OTTO LITTORIN</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Karin Renman<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Institutet f�r
arbetsmarknadspolitisk utv�rdering;

utf�rdad den 15 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 � Institutet f�r arbetsmarknadspolitisk utv�rdering ska fr�mja, st�dja och
genomf�ra

1. utv�rdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
2. studier av arbetsmarknadens funktionss�tt,
3. utv�rdering av effekterna p� arbetsmarknaden av �tg�rder inom utbild-

ningsv�sendet, och

4. utv�rdering av socialf�rs�kringens effekter p� arbetsmarknaden.
I utv�rderingsarbetet ska effekterna f�r kvinnor och m�n s�rskilt belysas.

Myndigheten ska vidare sprida information om resultaten av sina utv�rde-
ringar och studier till andra myndigheter och intressenter.

Ledning

2 � Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

3 � Vid myndigheten ska det finnas ett vetenskapligt r�d.

S�rskilda organ

4 � Det vetenskapliga r�det best�r av generaldirekt�ren, en ordf�rande och
h�gst nio andra ledam�ter.

5 � Det vetenskapliga r�det har till uppgift att l�mna f�rslag till beslut i
�renden om ans�kningar om bidrag fr�n myndigheten. Generaldirekt�ren f�r
�ven anv�nda det vetenskapliga r�det som r�dgivande organ i andra fr�gor.

Anst�llningar och uppdrag

6 � Generaldirekt�ren �r myndighetschef.

SFS 2007:911

Utkom fr�n trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:911

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

7 � Det vetenskapliga r�dets ordf�rande och �vriga ledam�ter utses av re-
geringen f�r en best�md tid. R�det utser inom sig en vice ordf�rande.

Personalansvarsn�mnd

8 � Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.

Till�mpligheten av vissa f�rordningar

9 � Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen
(1987:1101).

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(2007:180) med instruktion f�r Institutet f�r arbetsmarknadspolitisk utv�r-
dering ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;