SFS 2007:917 Förordning om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.

070917.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1881) om
medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1991:1881) om medgivande

enligt sjömanslagen (1973:282), m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

1 Frågor om medgivande enligt 59 § sjömanslagen (1973:282), 4 §

mönstringslagen (1983:929) och 7 § förordningen (1989:548) om tillstånd
för anställning på fartyg prövas av Sjöfartsverket. Vid prövningen ska verket
samråda med Arbetsförmedlingen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1998:963.

SFS 2007:917

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007