SFS 2007:918 Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

070918.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LPJIEK+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LPJIEL+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LPJIEL+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:LPJIEL+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LPJIEL+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:LPJIEK+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:LPJIEK+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:LPJIEK+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:LPJIEL+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:10px;font-family:LPJIEK+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:10px;font-family:LPJIEM+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LPJIEL+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJIEK+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:16px;font-family:LPJIEK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:LPJIEK+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1995:239) om f�rm�ner <br/>till totalf�rsvarspliktiga;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007. </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 11 kap. 13 � och 12 kap. 2 � f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1995:239) om f�rm�ner till totalf�rsvarspliktiga ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>11 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:391px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>13 � </b>Arbetsf�rmedlingen beslutar och betalar ut ers�ttning enligt 8 kap.<br/>4 � lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt. Ans�kan om s�dan ers�ttning<br/>ska g�ras hos Arbetsf�rmedlingen. Ans�kan ska vara skriftlig och inneh�lla<br/>de sk�l som �beropas. Intyg och andra handlingar som den totalf�rsvarsplik-<br/>tige �nskar �beropa ska ges in tillsammans med ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>12 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:532px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:530px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft15">1<b> </b>Andra beslut om f�rm�ner enligt denna f�rordning �n som avser dag-</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">penning, familjebidrag, grupplivf�rs�kring eller statlig riskgaranti f�r �ver-<br/>klagas hos Statens �verklaganden�mnd. �verklaganden�mndens beslut f�r<br/>inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">STEN TOLGFORS</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft112">Maria Hedeg�rd<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2002:509. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2007:918</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 november 2007</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">4 <i>SFS 2007:889934</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1995:239) om f�rm�ner
till totalf�rsvarspliktiga;

utf�rdad den 15 november 2007.

Regeringen f�reskriver att 11 kap. 13 � och 12 kap. 2 � f�rordningen

(1995:239) om f�rm�ner till totalf�rsvarspliktiga ska ha f�ljande lydelse.

11 kap.

13 � Arbetsf�rmedlingen beslutar och betalar ut ers�ttning enligt 8 kap.
4 � lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt. Ans�kan om s�dan ers�ttning
ska g�ras hos Arbetsf�rmedlingen. Ans�kan ska vara skriftlig och inneh�lla
de sk�l som �beropas. Intyg och andra handlingar som den totalf�rsvarsplik-
tige �nskar �beropa ska ges in tillsammans med ans�kan.

12 kap.

2 �

1 Andra beslut om f�rm�ner enligt denna f�rordning �n som avser dag-

penning, familjebidrag, grupplivf�rs�kring eller statlig riskgaranti f�r �ver-
klagas hos Statens �verklaganden�mnd. �verklaganden�mndens beslut f�r
inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedeg�rd
(F�rsvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:509.

SFS 2007:918

Utkom fr�n trycket
den 27 november 2007

4 SFS 2007:889934

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;