SFS 2007:921 Förordning om ändring i förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m.

070921.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LPJJLK+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LPJJLL+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LPJJLL+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:LPJJLL+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:LPJJLK+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:LPJJLK+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:LPJJLK+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:LPJJLL+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LPJJLL+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJJLK+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:LPJJLK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:LPJJLK+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:1512) om statliga <br/>�lderspensionsavgifter m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007. </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 och 3 �� f�rordningen (1998:1512) om stat-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">liga �lderspensionsavgifter m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft14">1<b> </b>Statlig �lderspensionsavgift ska betalas av Arbetsf�rmedlingen, Cen-</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">trala studiest�dsn�mnden, Uppsala universitet, Konstn�rsn�mnden, F�rs�k-<br/>ringskassan, F�rsvarsmakten och Statens r�ddningsverk. Avgiften betalas<br/>prelimin�rt f�r varje intj�nande�r med belopp som regeringen best�mt.</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft14">2<b> </b>Arbetsf�rmedlingen, Centrala studiest�dsn�mnden, Uppsala universi-</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">tet, Konstn�rsn�mnden, F�rsvarsmakten och Statens r�ddningsverk ska till<br/>F�rs�kringskassan varje m�nad under intj�nande�ret, senast den 12 i m�na-<br/>derna januarijuli, septembernovember och senast den 17 i m�naderna au-<br/>gusti och december, inbetala en tolftedel av den prelimin�ra avgiften. </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008. </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">CRISTINA HUSMARK PEHRSSON</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2004:905.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2004:905.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:921</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:1512) om statliga
�lderspensionsavgifter m.m.;

utf�rdad den 15 november 2007.

Regeringen f�reskriver att 2 och 3 �� f�rordningen (1998:1512) om stat-

liga �lderspensionsavgifter m.m. ska ha f�ljande lydelse.

2 �

1 Statlig �lderspensionsavgift ska betalas av Arbetsf�rmedlingen, Cen-

trala studiest�dsn�mnden, Uppsala universitet, Konstn�rsn�mnden, F�rs�k-
ringskassan, F�rsvarsmakten och Statens r�ddningsverk. Avgiften betalas
prelimin�rt f�r varje intj�nande�r med belopp som regeringen best�mt.

3 �

2 Arbetsf�rmedlingen, Centrala studiest�dsn�mnden, Uppsala universi-

tet, Konstn�rsn�mnden, F�rsvarsmakten och Statens r�ddningsverk ska till
F�rs�kringskassan varje m�nad under intj�nande�ret, senast den 12 i m�na-
derna januarijuli, septembernovember och senast den 17 i m�naderna au-
gusti och december, inbetala en tolftedel av den prelimin�ra avgiften.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:905.

2 Senaste lydelse 2004:905.

SFS 2007:921

Utkom fr�n trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;