SFS 2007:922 Förordning om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

070922.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LPJKBK+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LPJKBL+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LPJKBL+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LPJKBK+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LPJKBL+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:LPJKBK+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:LPJKBK+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:LPJKBL+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LPJKBL+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJKBK+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:LPJKBK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:LPJKBK+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:1785) om <br/>ers�ttning vid skada till deltagare i vissa <br/>arbetsmarknadspolitiska program m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:286px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007. </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1, 3 och 5 �� f�rordningen (1998:1785) om er-</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">s�ttning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program<br/>m.m.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:391px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Ers�ttning av statsmedel f�r skada som omfattas av lagen (1976:380)</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">om arbetsskadef�rs�kring l�mnas enligt best�mmelserna i denna f�rordning<br/>till den som </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program d�r aktivitetsst�d eller ut-</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">vecklingsers�ttning enligt f�rordningen (1996:1100) om aktivitetsst�d l�m-<br/>nas, med undantag f�r st�d till start av n�ringsverksamhet, eller</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> deltar i jobbgarantin f�r ungdomar utan att aktivitetsst�d eller utveck-</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lingsers�ttning l�mnas och �r under 18 �r, eller </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> f�re anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program efter beslut av</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">Arbetsf�rmedlingen deltar i ett obligatoriskt studiebes�k eller bes�k f�r<br/>kartl�ggning av s�kandens yrkeskunskaper.</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 � </b>Ans�kan om ers�ttning ska ges in till Arbetsf�rmedlingen. </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:638px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft13">3<b> </b>Arbetsf�rmedlingen f�r efter samr�d med Kammarkollegiet meddela</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">de f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�lligheten av denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">SVEN OTTO LITTORIN</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Karin Renman<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2000:645. </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2007:820. </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2002:248. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:922</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:1785) om
ers�ttning vid skada till deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska program m.m.;

utf�rdad den 15 november 2007.

Regeringen f�reskriver att 1, 3 och 5 �� f�rordningen (1998:1785) om er-

s�ttning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program
m.m.

1 ska ha f�ljande lydelse.

1 �

2 Ers�ttning av statsmedel f�r skada som omfattas av lagen (1976:380)

om arbetsskadef�rs�kring l�mnas enligt best�mmelserna i denna f�rordning
till den som

 deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program d�r aktivitetsst�d eller ut-

vecklingsers�ttning enligt f�rordningen (1996:1100) om aktivitetsst�d l�m-
nas, med undantag f�r st�d till start av n�ringsverksamhet, eller

 deltar i jobbgarantin f�r ungdomar utan att aktivitetsst�d eller utveck-

lingsers�ttning l�mnas och �r under 18 �r, eller

 f�re anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program efter beslut av

Arbetsf�rmedlingen deltar i ett obligatoriskt studiebes�k eller bes�k f�r
kartl�ggning av s�kandens yrkeskunskaper.

3 � Ans�kan om ers�ttning ska ges in till Arbetsf�rmedlingen.

5 �

3 Arbetsf�rmedlingen f�r efter samr�d med Kammarkollegiet meddela

de f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�lligheten av denna f�rordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2000:645.

2 Senaste lydelse 2007:820.

3 Senaste lydelse 2002:248.

SFS 2007:922

Utkom fr�n trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;