SFS 2007:928 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

070928.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LPJMPG+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LPJMPH+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LPJMPH+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LPJMPG+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:LPJMPG+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:LPJMPG+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:LPJMPH+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LPJMPH+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LPJMPG+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:14px;font-family:LPJMPG+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:12px;font-family:LPJMPG+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:LPJMPG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:LPJMPG+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2003:766) om <br/>behandling av personuppgifter inom <br/>socialf�rs�kringens administration;</b></p> <p style="position:absolute;top:286px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007. </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att i 3 a och 5 �� f�rordningen (2003:766) om be-</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">handling av personuppgifter inom socialf�rs�kringens administration</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:478px;white-space:nowrap" class="ft13">1 orden</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">L�nsarbetsn�mnder och Arbetsmarknadsstyrelsen ska bytas ut mot Ar-<br/>betsf�rmedlingen. </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008. </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">CRISTINA HUSMARK PEHRSSON</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">1 Senaste lydelse av <br/>3 a � 2005:535<br/>5 � 2007:818. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2007:928</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2003:766) om
behandling av personuppgifter inom
socialf�rs�kringens administration;

utf�rdad den 15 november 2007.

Regeringen f�reskriver att i 3 a och 5 �� f�rordningen (2003:766) om be-

handling av personuppgifter inom socialf�rs�kringens administration

1 orden

L�nsarbetsn�mnder och Arbetsmarknadsstyrelsen ska bytas ut mot Ar-
betsf�rmedlingen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av
3 a � 2005:535
5 � 2007:818.

SFS 2007:928

Utkom fr�n trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;