SFS 2007:939 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2009 års taxering

070939.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2009
års taxering

1;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)

den nedre skiktgränsen till 328 800 kronor och den övre skiktgränsen till
495 000 kronor vid 2009 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2006:1219.

SFS 2007:939

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

;