SFS 2007:944 Förordning om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

070944.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMNAFC+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMNAFD+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMNAFD+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:CMNAFE+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:CMNAFD+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CMNAFD+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:CMNAFC+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:CMNAFC+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:CMNAFC+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:CMNAFD+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMNAFD+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNAFC+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMNAFC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CMNAFC+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CMNAFD+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CMNAFC+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNAFC+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i sameskolf�rordningen (1995:205);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver i fr�ga om sameskolf�rordningen (1995:205)<br/><i>dels</i> att 2 kap. 7 � samt rubriken n�rmast f�re 2 kap. 7 � ska ha f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 2 kap. 7 a �, av f�l-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Personalansvarsn�mnd</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft16">1<b> </b>Vid Sameskolstyrelsen ska det finnas en personalansvarsn�mnd som</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">pr�var fr�gor om</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. skiljande fr�n anst�llning p� grund av personliga f�rh�llanden, n�r an-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�llningen inte �r en provanst�llning,</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111">2. disciplinansvar,<br/>3. �talsanm�lan, och<br/>4. avst�ngning.<br/>Skolchefen ska vara ordf�rande i personalansvarsn�mnden. N�mnden ska</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">i �vrigt best� av personalf�retr�darna och de ledam�ter som Sameskolstyrel-<br/>sen utser.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Personalansvarsn�mnden �r beslutf�r n�r ordf�randen och minst h�lften</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av de andra ledam�terna �r n�rvarande.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>7 a � </b>Sameskolstyrelsen ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen<br/>(1987:1101) i dess lydelse f�re den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 1996:551.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2007:944</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:944</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.<br/>2. Sameskolstyrelsen ska fortfarande ha det ansvar f�r verksamheten och</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">de uppgifter som anges i 69, 11, 13 och 15 �� i den upph�vda verksf�rord-<br/>ningen (1995:1322). Vidare ska 2631 �� verksf�rordningen fortfarande<br/>g�lla f�r Sameskolstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i sameskolf�rordningen (1995:205);

utf�rdad den 15 november 2007.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om sameskolf�rordningen (1995:205)
dels att 2 kap. 7 � samt rubriken n�rmast f�re 2 kap. 7 � ska ha f�ljande

lydelse,

dels att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 2 kap. 7 a �, av f�l-

jande lydelse.

2 kap.

Personalansvarsn�mnd

7 �

1 Vid Sameskolstyrelsen ska det finnas en personalansvarsn�mnd som

pr�var fr�gor om

1. skiljande fr�n anst�llning p� grund av personliga f�rh�llanden, n�r an-

st�llningen inte �r en provanst�llning,

2. disciplinansvar,
3. �talsanm�lan, och
4. avst�ngning.
Skolchefen ska vara ordf�rande i personalansvarsn�mnden. N�mnden ska

i �vrigt best� av personalf�retr�darna och de ledam�ter som Sameskolstyrel-
sen utser.

Personalansvarsn�mnden �r beslutf�r n�r ordf�randen och minst h�lften

av de andra ledam�terna �r n�rvarande.

7 a � Sameskolstyrelsen ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen
(1987:1101) i dess lydelse f�re den 1 januari 2008.

1 Senaste lydelse 1996:551.

SFS 2007:944

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:944

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.
2. Sameskolstyrelsen ska fortfarande ha det ansvar f�r verksamheten och

de uppgifter som anges i 69, 11, 13 och 15 �� i den upph�vda verksf�rord-
ningen (1995:1322). Vidare ska 2631 �� verksf�rordningen fortfarande
g�lla f�r Sameskolstyrelsen.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

;