SFS 2007:957 Förordning om ändring i förordningen (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter

070957.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMNHKG+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMNHKH+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMNHKH+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:CMNHKH+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:CMNHKG+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CMNHKG+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CMNHKG+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CMNHKH+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMNHKH+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNHKG+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMNHKG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CMNHKG+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CMNHKH+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CMNHKG+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNHKG+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:482) om <br/>diversifierings- och �verg�ngsst�d till <br/>sockerproducenter;</b></p> <p style="position:absolute;top:286px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 och 17 �� f�rordningen (2007:482) om diver-</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sifierings- och �verg�ngsst�d till sockerproducenter ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 � </b>St�d enligt denna f�rordning kan, i m�n av tillg�ng p� medel, l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�r diversifierings�tg�rder i regioner som p�verkats av omstrukture-</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ringen av sockerindustrin enligt artikel 6 i r�dets f�rordning (EG) nr 320/<br/>2006</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft14">1 (diversifieringsst�d), och </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. till sockerbetsodlare, sammanslutningar av sockerbetsodlare eller sam-</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">manslutningar av sockerbetsodlare och organisationer p� �land och Got-<br/>land, d�r sockerbetsodlarna �r s�dana som upph�r med sockerproduktion<br/>som en del av den nationella omstruktureringen enligt artikel 9 i r�dets f�r-<br/>ordning (EG) nr 320/2006 (�verg�ngsst�d).</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>17 � </b>St�d enligt 2 � 2 f�r l�mnas med h�gst 50 procent av de st�dber�tti-<br/>gande kostnaderna f�r investeringar enligt 1113 �� samt s�dana investe-<br/>ringar som avser</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�r�dling av s�dana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-f�rdra-</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">get, utom fiskeriprodukter och med de begr�nsningar som f�ljer av artikel<br/>9 b) i r�dets f�rordning (EG) nr 320/2006, </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. saluf�ring av s�dana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-f�rdra-</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">get, utom fiskeriprodukter och med de begr�nsningar som f�ljer av artikel<br/>9 b) i r�dets f�rordning (EG) nr 320/2006, eller </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. utveckling av nya produkter, processer eller ny teknik som r�r s�dana</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">produkter som omfattas av bilaga 1 till EG- f�rdraget, utom fiskeriprodukter<br/>och med de begr�nsningar som f�ljer av artikel 9 b) i r�dets f�rordning (EG)<br/>nr 320/2006.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 EUT L 58, 28.2.2006, s. 42 (Celex 32006R0320).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:957</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:957</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Maria Wetterling<br/>(Jordbruksdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:482) om
diversifierings- och �verg�ngsst�d till
sockerproducenter;

utf�rdad den 15 november 2007.

Regeringen f�reskriver att 2 och 17 �� f�rordningen (2007:482) om diver-

sifierings- och �verg�ngsst�d till sockerproducenter ska ha f�ljande lydelse.

2 � St�d enligt denna f�rordning kan, i m�n av tillg�ng p� medel, l�mnas

1. f�r diversifierings�tg�rder i regioner som p�verkats av omstrukture-

ringen av sockerindustrin enligt artikel 6 i r�dets f�rordning (EG) nr 320/
2006

1 (diversifieringsst�d), och

2. till sockerbetsodlare, sammanslutningar av sockerbetsodlare eller sam-

manslutningar av sockerbetsodlare och organisationer p� �land och Got-
land, d�r sockerbetsodlarna �r s�dana som upph�r med sockerproduktion
som en del av den nationella omstruktureringen enligt artikel 9 i r�dets f�r-
ordning (EG) nr 320/2006 (�verg�ngsst�d).

17 � St�d enligt 2 � 2 f�r l�mnas med h�gst 50 procent av de st�dber�tti-
gande kostnaderna f�r investeringar enligt 1113 �� samt s�dana investe-
ringar som avser

1. f�r�dling av s�dana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-f�rdra-

get, utom fiskeriprodukter och med de begr�nsningar som f�ljer av artikel
9 b) i r�dets f�rordning (EG) nr 320/2006,

2. saluf�ring av s�dana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-f�rdra-

get, utom fiskeriprodukter och med de begr�nsningar som f�ljer av artikel
9 b) i r�dets f�rordning (EG) nr 320/2006, eller

3. utveckling av nya produkter, processer eller ny teknik som r�r s�dana

produkter som omfattas av bilaga 1 till EG- f�rdraget, utom fiskeriprodukter
och med de begr�nsningar som f�ljer av artikel 9 b) i r�dets f�rordning (EG)
nr 320/2006.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

1 EUT L 58, 28.2.2006, s. 42 (Celex 32006R0320).

SFS 2007:957

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:957

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Jordbruksdepartementet)

;