SFS 2007:961 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet

070961.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2002:713) om
försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna
hastighet;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2002:713) om försöksverksam-

het med varierande högsta tillåtna hastighet, som gäller till utgången av
2007, ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:961

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007