SFS 2007:961 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet

070961.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2002:713) om
försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna
hastighet;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2002:713) om försöksverksam-

het med varierande högsta tillåtna hastighet, som gäller till utgången av
2007, ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:961

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007