SFS 2007:970 Lag om fortsatt giltighet av lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning

070970.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMNNLP+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMNNMA+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMNNMA+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:CMNNMA+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:CMNNLP+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CMNNLP+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CMNNLP+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CMNNMA+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMNNMA+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNNLP+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMNNLP+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CMNNLP+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om fortsatt giltighet av lagen (1995:1506) om <br/>hemlig kamera�vervakning;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft14">1 f�reskrivs att lagen (1995:1506) om hemlig ka-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">mera�vervakning, som g�ller till utg�ngen av �r 2007</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft14">2, ska forts�tta att g�lla</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till utg�ngen av �r 2008.</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Fredrik Holmberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2007/08:9, bet. 2007/08:JuU9, rskr. 2007/08:10.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagens giltighetstid senast f�rl�ngd 2004:618.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:970</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om fortsatt giltighet av lagen (1995:1506) om
hemlig kamera�vervakning;

utf�rdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att lagen (1995:1506) om hemlig ka-

mera�vervakning, som g�ller till utg�ngen av �r 2007

2, ska forts�tta att g�lla

till utg�ngen av �r 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Fredrik Holmberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2007/08:9, bet. 2007/08:JuU9, rskr. 2007/08:10.

2 Lagens giltighetstid senast f�rl�ngd 2004:618.

SFS 2007:970

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;