SFS 2007:987 Förordning om ändring i förordningen (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

070987.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:273) om ändring i
förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall
i samband med hantering, införsel och utförsel av
kemiska produkter;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att 14 b, 14 d och 14 e §§ i deras lydelser enligt

förordningen (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter ska utgå.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2007:987

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007