SFS 2007:992 Förordning om ändring i förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning

070992.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMOIIC+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMOIID+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMOIID+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:CMOIID+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CMOIID+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:CMOIID+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CMOIIC+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMOIID+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMOIIC+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMOIIC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CMOIIC+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CMOIID+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CMOIIC+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMOIIC+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:1131) om <br/>kvalificerad yrkesutbildning;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 6 kap. 1 och 2 �� f�rordningen (2001:1131)</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om kvalificerad yrkesutbildning ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:391px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>En studerande i kvalificerad yrkesutbildning, som anordnas av staten,<br/>en kommun eller ett landsting, f�r avskiljas fr�n utbildningen under de vill-<br/>kor som anges i 9 � lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning.</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Fr�gor om avskiljande pr�vas av H�gskolans avskiljanden�mnd enligt</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">820 �� f�rordningen (2007:989) om avskiljande av studenter fr�n h�g-<br/>skoleutbildning och 8 � f�rordningen (2007:990) med instruktion f�r H�g-<br/>skolans avskiljanden�mnd. </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnden tar upp fr�gor om avskiljande endast efter skriftlig anm�lan fr�n</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ledningsgruppen f�r utbildningen. Den ansvariga utbildningsanordnaren �r<br/>den studerandes motpart hos H�gskolans avskiljanden�mnd eller hos dom-<br/>stolen, om ett beslut av n�mnden i fr�ga om avskiljande �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 � </b>Ett beslut om avskiljande ska alltid inneb�ra att den studerande tills<br/>vidare inte f�r forts�tta den p�g�ende utbildningen.</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett beslut om avskiljande ska ocks� inneb�ra att den studerande tills vi-</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">dare inte f�r antas till eller forts�tta annan utbildning av samma slag som an-<br/>ordnas av staten, en kommun eller ett landsting, om inte avskiljanden�mn-<br/>den beslutar n�got annat.</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett beslut om avskiljande inneb�r ocks� att den studerande tills vidare inte</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">f�r antas till eller forts�tta n�gon annan kvalificerad yrkesutbildning som an-<br/>ordnas av staten, en kommun eller ett landsting, om det anges i beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.<br/>2. De �ldre best�mmelserna g�ller fortfarande i fr�ga om �renden om av-</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">skiljande som har kommit in till H�gskolans avskiljanden�mnd f�re ikraft-<br/>tr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:992</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:992</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20"> P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Nils Cederstierna<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:1131) om
kvalificerad yrkesutbildning;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver att 6 kap. 1 och 2 �� f�rordningen (2001:1131)

om kvalificerad yrkesutbildning ska ha f�ljande lydelse.

6 kap.

1 � En studerande i kvalificerad yrkesutbildning, som anordnas av staten,
en kommun eller ett landsting, f�r avskiljas fr�n utbildningen under de vill-
kor som anges i 9 � lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning.

Fr�gor om avskiljande pr�vas av H�gskolans avskiljanden�mnd enligt

820 �� f�rordningen (2007:989) om avskiljande av studenter fr�n h�g-
skoleutbildning och 8 � f�rordningen (2007:990) med instruktion f�r H�g-
skolans avskiljanden�mnd.

N�mnden tar upp fr�gor om avskiljande endast efter skriftlig anm�lan fr�n

ledningsgruppen f�r utbildningen. Den ansvariga utbildningsanordnaren �r
den studerandes motpart hos H�gskolans avskiljanden�mnd eller hos dom-
stolen, om ett beslut av n�mnden i fr�ga om avskiljande �verklagas.

2 � Ett beslut om avskiljande ska alltid inneb�ra att den studerande tills
vidare inte f�r forts�tta den p�g�ende utbildningen.

Ett beslut om avskiljande ska ocks� inneb�ra att den studerande tills vi-

dare inte f�r antas till eller forts�tta annan utbildning av samma slag som an-
ordnas av staten, en kommun eller ett landsting, om inte avskiljanden�mn-
den beslutar n�got annat.

Ett beslut om avskiljande inneb�r ocks� att den studerande tills vidare inte

f�r antas till eller forts�tta n�gon annan kvalificerad yrkesutbildning som an-
ordnas av staten, en kommun eller ett landsting, om det anges i beslutet.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.
2. De �ldre best�mmelserna g�ller fortfarande i fr�ga om �renden om av-

skiljande som har kommit in till H�gskolans avskiljanden�mnd f�re ikraft-
tr�dandet.

SFS 2007:992

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:992

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

;