SFS 2007:993 Förordning om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2008

070993.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter
för år 2008

1;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen (1994:1563) om to-

baksskatt den mest efterfrågade priskategorin av cigaretter till 46 kronor per
förpackning med 20 cigaretter. Minimipunktskatten på cigaretter enligt
samma bestämmelse fastställs till 1 krona och 18 öre per cigarett för år 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2006:1322.

SFS 2007:993

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007