SFS 2007:994 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2008

070994.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMOJGB+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMOJHC+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMOJHC+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:CMOJGB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:CMOJGB+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CMOJGB+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CMOJGB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CMOJHC+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMOJHC+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMOJGB+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:CMOJGB+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:CMOJGB+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMOJGB+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CMOJGB+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CMOJHC+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CMOJGB+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:12px;font-family:CMOJGB+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMOJGB+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;line-height:12px;font-family:CMOJGB+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om fastst�llande av omr�knade belopp f�r <br/>v�gavgift f�r �r 2008</b></p> <p style="position:absolute;top:228px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft13">1<b>;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen fastst�ller enligt 23 � tredje stycket lagen (1997:1137) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">v�gavgift f�r vissa tunga fordon avgiften till f�ljande belopp f�r �r 2008.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastst�llda kraven<br/>i r�dets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tilln�rmning av<br/>medlemsstaternas lagstiftning om �tg�rder mot utsl�pp av gasformiga f�ro-<br/>reningar fr�n dieselmotorer som anv�nds i fordon</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft14">2 i dess lydelse enligt Euro-</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">paparlamentets och r�dets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om �nd-<br/>ring av direktiv 88/77/EEG</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft14">3.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bi-<br/>laga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bi-<br/>laga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller for-<br/>don som uppfyller h�gre st�llda krav i senare lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste f�rordning i �mnet 2006:1186.</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">2 EGT L 36, 9.2.1988, s. 33 (Celex 31988L0077), senast �ndrat genom Europa-<br/>parlamentets och r�dets direktiv 2005/55/EG (EUT L 275, 20.10.2005, s. 1, Celex<br/>32005L0055).</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">Antal axlar</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft111">Avgift per <br/>�r</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft111">Avgift per <br/>m�nad</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft111">Avgift per <br/>vecka</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:452px;white-space:nowrap" class="ft111">Avgift per<br/>dag</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">h�gst 3 axlar</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft16"> 8 743 kronor</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft16"> 874 kronor</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft16">236 kronor</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:452px;white-space:nowrap" class="ft16">72 kronor</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 eller fler axlar</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft16">14 117 kronor</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft16">1 411 kronor</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft16">373 kronor</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:452px;white-space:nowrap" class="ft16">72 kronor</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 EGT L 40, 17.2.1996, s. 1 (Celex 31996L0001).</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">Antal axlar</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft111">Avgift per <br/>�r</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft111">Avgift per <br/>m�nad</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft111">Avgift per <br/>vecka</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:452px;white-space:nowrap" class="ft111">Avgift per<br/>dag</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">h�gst 3 axlar</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft16"> 7 741 kronor</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft16"> 774 kronor</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft16">209 kronor</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:452px;white-space:nowrap" class="ft16">72 kronor</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 eller fler axlar</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft16">12 751 kronor</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft16">1 275 kronor</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft16">336 kronor</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:452px;white-space:nowrap" class="ft16">72 kronor</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:994</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:994</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:152px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">Avgift f�r inl�sen av �rsbevis tas ut med 227 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:187px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:223px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:240px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Jan Larsson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:60px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">Antal axlar</p> <p style="position:absolute;top:60px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft25">Avgift per <br/>�r</p> <p style="position:absolute;top:60px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft25">Avgift per <br/>m�nad</p> <p style="position:absolute;top:60px;left:470px;white-space:nowrap" class="ft25">Avgift per <br/>vecka</p> <p style="position:absolute;top:60px;left:557px;white-space:nowrap" class="ft25">Avgift per<br/>dag</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">h�gst 3 axlar</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft23"> 6 831 kronor</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft23"> 683 kronor</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:470px;white-space:nowrap" class="ft23">182 kronor</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:557px;white-space:nowrap" class="ft23">72 kronor</p> <p style="position:absolute;top:116px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">4 eller fler axlar</p> <p style="position:absolute;top:116px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft23">11 385 kronor</p> <p style="position:absolute;top:116px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft23">1 138 kronor</p> <p style="position:absolute;top:116px;left:470px;white-space:nowrap" class="ft23">300 kronor</p> <p style="position:absolute;top:116px;left:557px;white-space:nowrap" class="ft23">72 kronor</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om fastst�llande av omr�knade belopp f�r
v�gavgift f�r �r 2008

1;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen fastst�ller enligt 23 � tredje stycket lagen (1997:1137) om

v�gavgift f�r vissa tunga fordon avgiften till f�ljande belopp f�r �r 2008.

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastst�llda kraven
i r�dets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tilln�rmning av
medlemsstaternas lagstiftning om �tg�rder mot utsl�pp av gasformiga f�ro-
reningar fr�n dieselmotorer som anv�nds i fordon

2 i dess lydelse enligt Euro-

paparlamentets och r�dets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om �nd-
ring av direktiv 88/77/EEG

3.

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bi-
laga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bi-
laga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller for-
don som uppfyller h�gre st�llda krav i senare lydelse.

1 Senaste f�rordning i �mnet 2006:1186.

2 EGT L 36, 9.2.1988, s. 33 (Celex 31988L0077), senast �ndrat genom Europa-
parlamentets och r�dets direktiv 2005/55/EG (EUT L 275, 20.10.2005, s. 1, Celex
32005L0055).

Antal axlar

Avgift per
�r

Avgift per
m�nad

Avgift per
vecka

Avgift per
dag

h�gst 3 axlar

8 743 kronor

874 kronor

236 kronor

72 kronor

4 eller fler axlar

14 117 kronor

1 411 kronor

373 kronor

72 kronor

3 EGT L 40, 17.2.1996, s. 1 (Celex 31996L0001).

Antal axlar

Avgift per
�r

Avgift per
m�nad

Avgift per
vecka

Avgift per
dag

h�gst 3 axlar

7 741 kronor

774 kronor

209 kronor

72 kronor

4 eller fler axlar

12 751 kronor

1 275 kronor

336 kronor

72 kronor

SFS 2007:994

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:994

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Avgift f�r inl�sen av �rsbevis tas ut med 227 kronor.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

Antal axlar

Avgift per
�r

Avgift per
m�nad

Avgift per
vecka

Avgift per
dag

h�gst 3 axlar

6 831 kronor

683 kronor

182 kronor

72 kronor

4 eller fler axlar

11 385 kronor

1 138 kronor

300 kronor

72 kronor

;