SFS 2007:995 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2008

070995.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMOJOA+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMOJPB+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMOJPB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:CMOJOA+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CMOJPB+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CMOJOA+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CMOJOA+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CMOJPB+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMOJPB+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMOJOA+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:12px;font-family:CMOJOA+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:CMOJOA+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMOJOA+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CMOJOA+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CMOJPB+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CMOJOA+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:CMOJPB+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:12px;font-family:CMOJOA+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:CMOJOA+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMOJOA+Times;color:#000000;} .ft27{font-size:12px;line-height:12px;font-family:CMOJOA+Times;color:#000000;} .ft28{font-size:12px;line-height:14px;font-family:CMOJOA+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om fastst�llande av omr�knade belopp f�r <br/>energiskatt och koldioxidskatt f�r �r 2008</b></p> <p style="position:absolute;top:228px;left:421px;white-space:nowrap" class="ft13">1<b>;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1 � </b>Regeringen fastst�ller enligt 2 kap. 10 � lagen (1994:1776) om skatt p�<br/>energi energiskatten och koldioxidskatten p� br�nslen till f�ljande belopp<br/>f�r �r 2008.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste f�rordning i �mnet 2006:1204.</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft16">KN-nr</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft16">Slag av br�nsle</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft16">Skattebelopp</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft16">Energiskatt</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft16">Koldioxidskatt</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:458px;white-space:nowrap" class="ft16">Summa skatt</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1. 2710 11 31, </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft110">2710 11 41, <br/>2710 11 45 <br/>eller <br/>2710 11 49</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft110">Bensin som upp-<br/>fyller krav f�r</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft111">a) milj�klass 1<br/> motorbensin </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft16"> alkylatbensin </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft110">2 kr 95 �re <br/>per liter<br/>1 kr 32 �re<br/>per liter</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft110">2 kr 20 �re <br/>per liter <br/>2 kr 20 �re <br/>per liter</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:458px;white-space:nowrap" class="ft110">5 kr 15 �re <br/>per liter <br/>3 kr 52 �re <br/>per liter</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft16">b) milj�klass 2</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft110">2 kr 98 �re <br/>per liter</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft110">2 kr 20 �re <br/>per liter</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:458px;white-space:nowrap" class="ft110">5 kr 18 �re <br/>per liter</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2. 2710 11 31, </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft110">2710 11 51<br/>eller <br/>2710 11 59</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft110">Annan bensin �n <br/>som avses under 1</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft110">3 kr 68 �re <br/>per liter</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft110">2 kr 20 �re <br/>per liter</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:458px;white-space:nowrap" class="ft110">5 kr 88 �re <br/>per liter</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3. 2710 19 21, </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft110">2710 19 25, <br/>2710 19 41<br/>2710 19 49<br/>eller<br/>2710 19 61<br/>2710 19 69</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft110">Eldningsolja, <br/>dieselbr�nnolja,<br/>fotogen, m.m. som</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft110">a) har f�rsetts med <br/>m�rk- och f�rg�mnen <br/>eller ger mindre �n <br/>85 volymprocent <br/>destillat vid 350</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft15">oC,</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft16">764 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft16">2 712 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:439px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:458px;white-space:nowrap" class="ft16">3 476 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft110">b) inte har f�rsetts med <br/>m�rk- och f�rg�mnen <br/>och ger minst 85 volym-<br/>procent destillat vid <br/>350</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft15">oC, tillh�rig</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft16">milj�klass 1</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft16">1 077 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft16">2 712 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:439px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:458px;white-space:nowrap" class="ft16">3 789 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:995</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:995</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>2 �</b> Regeringen fastst�ller enligt 2 kap. 4 a � lagen (1994:1776) om skatt<br/>p� energi att f�r fossilt kol i hush�llsavfall ska f�r �r 2008 energiskatt betalas<br/>med 155 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med<br/>3 489 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>3 �</b> Regeringen fastst�ller enligt 11 kap. 3 � lagen (1994:1776) om skatt p�<br/>energi att energiskatten f�r �r 2008 ska utg�ra</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. 0,5 �re per kilowattimme f�r elektrisk kraft som f�rbrukas i industriell</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesm�ssig v�xthusodling,</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. 20,8 �re per kilowattimme f�r annan elektrisk kraft �n som avses</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">under 1 och som f�rbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 � lagen om<br/>skatt p� energi, och</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. 27,0 �re per kilowattimme f�r elektrisk kraft som f�rbrukas i �vriga</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">fall.</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Rolf Bohlin<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:96px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft24">milj�klass 2</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft24">1 330 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:95px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:473px;white-space:nowrap" class="ft24">2 712 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:95px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:563px;white-space:nowrap" class="ft24">4 042 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:95px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:111px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft27">milj�klass 3 eller <br/>inte tillh�r n�gon <br/>milj�klass</p> <p style="position:absolute;top:111px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft24">1 663 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:109px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:111px;left:473px;white-space:nowrap" class="ft24">2 712 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:109px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:111px;left:563px;white-space:nowrap" class="ft24">4 375 kr per m</p> <p style="position:absolute;top:109px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:151px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">4. 2711 12 11</p> <p style="position:absolute;top:163px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft24">2711 19 00</p> <p style="position:absolute;top:151px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft27">Gasol som <br/>anv�nds f�r <br/>a) drift av motor-<br/>drivet fordon, fartyg <br/>eller luftfartyg</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft27">0 kr per <br/>1 000 kg</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:473px;white-space:nowrap" class="ft27">1 404 kr per <br/>1 000 kg</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:563px;white-space:nowrap" class="ft27">1 404 kr per <br/>1 000 kg</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft27">b) annat �ndam�l �n <br/>som avses under a</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft27">150 kr per <br/>1 000 kg</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:473px;white-space:nowrap" class="ft27">2 853 kr per<br/>1 000 kg</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:563px;white-space:nowrap" class="ft27">3 003 kr per<br/>1 000 kg</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">5. 2711 11 00,</p> <p style="position:absolute;top:258px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft24">2711 21 00</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft27">Naturgas som<br/>anv�nds f�r<br/>a) drift av motor-<br/>drivet fordon, fartyg <br/>eller luftfartyg</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft27">0 kr per <br/>1 000 m</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:430px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:473px;white-space:nowrap" class="ft27">1 154 kr per <br/>1 000 m</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:563px;white-space:nowrap" class="ft27">1 154 kr per <br/>1 000 m</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:603px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft27">b) annat �ndam�l �n <br/>som avses under a</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft27">247 kr per <br/>1 000 m</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:432px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:473px;white-space:nowrap" class="ft27">2 031 kr per <br/>1 000 m</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:515px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:563px;white-space:nowrap" class="ft27">2 278 kr per <br/>1 000 m</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:605px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">6. 2701, 2702 </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft24">eller 2704</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft24">Kol och koks</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft27">325 kr per <br/>1 000 kg</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:473px;white-space:nowrap" class="ft27">2 360 kr per <br/>1 000 kg</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:563px;white-space:nowrap" class="ft27">2 685 kr per <br/>1 000 kg</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft24">KN-nr</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft24">Slag av br�nsle</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft24">Skattebelopp</p> <p style="position:absolute;top:75px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft24">Energiskatt</p> <p style="position:absolute;top:75px;left:473px;white-space:nowrap" class="ft24">Koldioxidskatt</p> <p style="position:absolute;top:75px;left:563px;white-space:nowrap" class="ft24">Summa skatt</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om fastst�llande av omr�knade belopp f�r
energiskatt och koldioxidskatt f�r �r 2008

1;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 � Regeringen fastst�ller enligt 2 kap. 10 � lagen (1994:1776) om skatt p�
energi energiskatten och koldioxidskatten p� br�nslen till f�ljande belopp
f�r �r 2008.

1 Senaste f�rordning i �mnet 2006:1204.

KN-nr

Slag av br�nsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1. 2710 11 31,

2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som upp-
fyller krav f�r

a) milj�klass 1
 motorbensin

 alkylatbensin

2 kr 95 �re
per liter
1 kr 32 �re
per liter

2 kr 20 �re
per liter
2 kr 20 �re
per liter

5 kr 15 �re
per liter
3 kr 52 �re
per liter

b) milj�klass 2

2 kr 98 �re
per liter

2 kr 20 �re
per liter

5 kr 18 �re
per liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin �n
som avses under 1

3 kr 68 �re
per liter

2 kr 20 �re
per liter

5 kr 88 �re
per liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25,
2710 19 41
2710 19 49
eller
2710 19 61
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbr�nnolja,
fotogen, m.m. som

a) har f�rsetts med
m�rk- och f�rg�mnen
eller ger mindre �n
85 volymprocent
destillat vid 350

oC,

764 kr per m

3

2 712 kr per m

3

3 476 kr per m

3

b) inte har f�rsetts med
m�rk- och f�rg�mnen
och ger minst 85 volym-
procent destillat vid
350

oC, tillh�rig

milj�klass 1

1 077 kr per m

3

2 712 kr per m

3

3 789 kr per m

3

SFS 2007:995

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:995

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

2 � Regeringen fastst�ller enligt 2 kap. 4 a � lagen (1994:1776) om skatt
p� energi att f�r fossilt kol i hush�llsavfall ska f�r �r 2008 energiskatt betalas
med 155 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med
3 489 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.

3 � Regeringen fastst�ller enligt 11 kap. 3 � lagen (1994:1776) om skatt p�
energi att energiskatten f�r �r 2008 ska utg�ra

1. 0,5 �re per kilowattimme f�r elektrisk kraft som f�rbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesm�ssig v�xthusodling,

2. 20,8 �re per kilowattimme f�r annan elektrisk kraft �n som avses

under 1 och som f�rbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 � lagen om
skatt p� energi, och

3. 27,0 �re per kilowattimme f�r elektrisk kraft som f�rbrukas i �vriga

fall.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

milj�klass 2

1 330 kr per m

3

2 712 kr per m

3

4 042 kr per m

3

milj�klass 3 eller
inte tillh�r n�gon
milj�klass

1 663 kr per m

3

2 712 kr per m

3

4 375 kr per m

3

4. 2711 12 11

2711 19 00

Gasol som
anv�nds f�r
a) drift av motor-
drivet fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

1 404 kr per
1 000 kg

1 404 kr per
1 000 kg

b) annat �ndam�l �n
som avses under a

150 kr per
1 000 kg

2 853 kr per
1 000 kg

3 003 kr per
1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som
anv�nds f�r
a) drift av motor-
drivet fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

1 154 kr per
1 000 m

3

1 154 kr per
1 000 m

3

b) annat �ndam�l �n
som avses under a

247 kr per
1 000 m

3

2 031 kr per
1 000 m

3

2 278 kr per
1 000 m

3

6. 2701, 2702

eller 2704

Kol och koks

325 kr per
1 000 kg

2 360 kr per
1 000 kg

2 685 kr per
1 000 kg

KN-nr

Slag av br�nsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

;