SFS 2008:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta

080001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande av
uppgift om Riksbankens referensränta;

beslutat den 28 december 2007.

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den

1 januari–30 juni 2008 är 4,0 procent.

På Riksbankens vägnar

KERSTIN HALLSTEN

Antti Koivisto

SFS 2008:1

Utkom från trycket
den 15 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008