SFS 2008:3 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

080003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.