SFS 2008:9 Lag om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

080009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.