SFS 2008:12 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

080012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.