SFS 2008:13 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

080013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.