SFS 2008:15 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

080015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.