SFS 2008:16 Lag om ändring i lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag

080016.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.