SFS 2008:17 Lag om ändring i lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ

080017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.