SFS 2008:19 Förordning om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

080019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1164) för
Försvarshögskolan;

utfärdad den 10 januari 2008.

Regeringen föreskriver att nuvarande 6 kap. 8 och 9 §§ förordningen

(2007:1164) för Försvarshögskolan ska betecknas 6 kap. 1 och 2 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:19

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008