SFS 2008:22 Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

080022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft48{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft49{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft410{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1987:978) om <br/>ekonomiska f�reningar;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 17 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1987:978) om ekono-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">miska f�reningar</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 1, 13, 20, 25 och 26 a �� ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i f�rordningen ska inf�ras �tta nya paragrafer, 13 af, 19 och</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">26 b ��, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning till�mpas p� ekonomiska f�reningar enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">(1987:667) om ekonomiska f�reningar, bostadsr�ttsf�reningar enligt bo-<br/>stadsr�ttslagen (1991:614), kooperativa hyresr�ttsf�reningar enligt lagen<br/>(2002:93) om kooperativ hyresr�tt och sambruksf�reningar enligt lagen<br/>(1975:417) om sambruksf�reningar.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna om verkst�llande direkt�r och vice verkst�llande direk-</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">t�r till�mpas dock inte p� bostadsr�ttsf�reningar eller sambruksf�reningar.<br/>Betr�ffande dessa f�reningar g�ller �ven de inskr�nkningar i f�rordningens<br/>till�mplighet som framg�r av 4, 7, 13 f och 14 ��. Betr�ffande kooperativa<br/>hyresr�ttsf�reningar g�ller de inskr�nkningar som framg�r av 4, 13 f och<br/>14 ��.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">Till en ans�kan enligt 12 kap. 11 � lagen (1987:667) om ekonomiska</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">f�reningar ska det fogas en f�rs�kran fr�n f�reningarnas styrelser eller verk-<br/>st�llande direkt�rer om att fusionen inte har f�rbjudits enligt konkurrens-<br/>lagen (1993:20) eller enligt r�dets f�rordning (EG) nr 139/2004 av den<br/>20 januari 2004 om kontroll av f�retagskoncentrationer</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:419px;white-space:nowrap" class="ft19">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft11"> och att pr�vning av</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">fusionen inte p�g�r enligt konkurrenslagen eller den n�mnda f�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om fusionsplanen har godk�nts av fullm�ktige, ska det till ans�kan ocks�</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">fogas en f�rs�kran att en underr�ttelse som avses i 7 kap. 12 � fj�rde stycket<br/>lagen om ekonomiska f�reningar har skett.</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">I 12 kap. 11 � lagen om ekonomiska f�reningar finns best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">andra handlingar som ska fogas till ans�kan.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:853px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>13 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft11">Om talan har v�ckts vid allm�n domstol mot f�reningsst�mmans</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">beslut att godk�nna en fusionsplan, ska domstolen underr�tta Bolagsverket</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2002:107.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 2005:563.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2008:22</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 januari 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:22</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">om detta. Underr�ttelse ska ocks� l�mnas n�r det f�religger en dom eller ett<br/>beslut som har vunnit laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:124px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>13 b � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft21">Bolagsverket ska underr�tta Skatteverket n�r en ans�kan enligt</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">12 kap. 11 � lagen (1987:667) om ekonomiska f�reningar har gjorts.</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Skatteverket ska underr�tta Bolagsverket n�r Skatteverket fattar beslut om</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">hinder mot verkst�llande av en fusionsplan.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>13 c � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft21">Om allm�n domstol har beslutat om att l�mna tillst�nd till verkst�l-</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">lande av fusionsplan enligt 12 kap. 16 � lagen (1987:667) om ekonomiska<br/>f�reningar, ska domstolen underr�tta Bolagsverket om detta. Till underr�t-<br/>telsen ska en kopia av domstolens beslut fogas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>13 d � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid en anm�lan f�r registrering enligt 12 </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft21">kap. 17 </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:595px;white-space:nowrap" class="ft21">� lagen</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">(1987:667) om ekonomiska f�reningar av f�rening som har bildats i sam-<br/>band med fusion genom kombination till�mpas 4 �.</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft25">Till anm�lan ska det vidare fogas<br/>1. en f�rs�kran att uppgifterna i anm�lan om val av verkst�llande direkt�r,</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">vice verkst�llande direkt�r och firmatecknare, om s�rskild delgivningsmot-<br/>tagare och om hur f�reningens firma tecknas st�mmer �verens med de beslut<br/>som f�reningen har fattat,</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. en f�rs�kran att de personer som har utsetts till styrelseledam�ter, sty-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">relsesuppleanter, verkst�llande direkt�r, vice verkst�llande direkt�r, firma-<br/>tecknare och s�rskild delgivningsmottagare har �tagit sig uppdragen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:513px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>13 e � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid en anm�lan f�r registrering enligt 12 kap. 38 </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:596px;white-space:nowrap" class="ft21">� lagen</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">(1967:667) om ekonomiska f�reningar ska f�ljande handlingar ges in:</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">1. fusionsintyg f�r de utl�ndska bolag som deltar i fusionen fr�n de beh�-</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">riga myndigheterna i de stater d�r bolagen �r registrerade,</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. kopior av de fusionsplaner som har godk�nts av de utl�ndska bolagens</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">st�mmor.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om den f�rening som bildas genom fusionen ska anm�lan inne-</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">h�lla de uppgifter som anges i 13 d �.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft25">Till anm�lan enligt f�rsta stycket ska vidare fogas<br/>1. en kopia av ett avtal om medverkan enligt 29 � lagen (2008:9) om ar-</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">betstagares medverkan vid gr�ns�verskridande fusioner, </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. en kopia av ett beslut enligt 22 � andra stycket lagen om arbetstagares</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">medverkan vid gr�ns�verskridande fusioner, </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">3. handlingar som visar att f�rhandlingsperioden enligt 20 � lagen om ar-</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">betstagares medverkan vid gr�ns�verskridande fusioner har l�pt ut och att<br/>3240 �� den lagen ska till�mpas, eller</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">4. handlingar som visar att lagen om arbetstagares medverkan vid gr�ns-</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">�verskridande fusioner inte �r till�mplig p� f�reningen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:848px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>13 f � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelserna i 1313 e �� g�ller inte i fr�ga om sambruksf�re-</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">ningar. Best�mmelserna i 13 e � g�ller inte heller i fr�ga om bostadsr�tts-<br/>f�reningar och kooperativa hyresr�ttsf�reningar.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:22</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft36">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft31">Beslut om tillst�nd till verkst�llande av en fusionsplan enligt 12 kap.</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">15 och 16 �� lagen (1987:667) om ekonomiska f�reningar ska antecknas i<br/>f�reningsregistret.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft36">5</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft31">Anteckning i f�reningsregistret ska g�ras enligt f�ljande:</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">1. Vid registrering enligt 12 kap. 17 � lagen (1987:667) om ekonomiska</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�reningar ska det antecknas att �verl�tande f�rening �r uppl�st. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">2. Om �ndring av stadgarna innefattar ett beslut om neds�ttning av insat-</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">sernas belopp eller lindring av skyldigheten att betala in insatser till f�re-<br/>ningen, ska det antecknas att ett s�dant beslut har fattats. </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">3. Om registreringsmyndigheten enligt 12 kap. 19 � lagen om ekonomiska</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">f�reningar har f�rklarat att fr�gan om fusion har fallit, ska det antecknas n�r<br/>beslutet har vunnit laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">4. Vid registrering p� grund av anm�lan enligt 9 kap. 18 a � bostadsr�tts-</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">lagen (1991:614) av ett beslut om neds�ttning av samtliga insatser, ska det<br/>antecknas att ett s�dant beslut har fattats.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft36">6</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft31">I �renden om registrering enligt denna f�rordning ska f�r registrering</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">och kung�rande samt f�r handl�ggning och pr�vning avgifter betalas med<br/>f�ljande belopp:</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft310">1. vid anm�lan f�r registrering av en f�rening, 1 200 kronor,<br/>2. vid anm�lan enligt 11 kap. 1 � fj�rde stycket lagen (1987:667) om eko-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">nomiska f�reningar att f�reningsst�mma beslutat om likvidation, 800 kro-<br/>nor,</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">3. vid anm�lan om fusion enligt 12 kap. 17 eller 38 � lagen om ekono-</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">miska f�reningar, 1 000 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">4. vid n�gon annan anm�lan eller d� en anteckning i registret annars ska</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ske, 800 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Om en anm�lan samtidigt omfattar registrering eller registrering av</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">�ndring av fler �n en firma, bifirma eller firma i dess lydelse p� fr�mmande<br/>spr�k, ska en avgift enligt f�rsta stycket 4 betalas f�r varje s�dan firma.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft310">Avgift ska inte betalas f�r registrering av<br/>1. �ndrad postadress,<br/>2. f�rh�llanden som en likvidator ska anm�la,<br/>3. anm�lan fr�n r�tten eller konkursf�rvaltaren,<br/>4. en underr�ttelse fr�n en beh�rig utl�ndsk myndighet enligt 12 kap. 37 �</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">lagen om ekonomiska f�reningar.</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Avgift ska inte heller betalas f�r registrering av beslut enligt 11 kap. 18 �</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">andra stycket f�rsta meningen, 12 kap. 19 � lagen om ekonomiska f�re-<br/>ningar eller f�r registrering av beslut om att avregistrera firma efter en dom<br/>om upph�vande av firmaregistrering.</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Avgift ska betalas n�r anm�lan om registrering ges in. Avgiften �terbeta-</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">las inte om handl�ggningen av en anm�lan om registrering har p�b�rjats.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39">Tidigare 19 � upph�vd genom 1992:1456.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 2003:38.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">6</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 2004:38.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2008:22</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft43"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft44">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft44">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>26 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft43"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft44">7</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft41">F�r handl�ggning och pr�vning av en ans�kan enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft410">(1987:667) om ekonomiska f�reningar ska, i de fall som anges i ah, avgif-<br/>ter betalas med f�ljande belopp: </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">a) undantag fr�n kravet att utse verkst�llande direkt�r (6 kap. 3 �),</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">935 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft410">b) undantag fr�n bos�ttningskraven (6 kap. 4 och 11 ��), 475 kronor, <br/>c) undantag fr�n bos�ttningskravet f�r revisor i visst fall (8 kap. 3 �),</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">1 200 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">d) medgivande att sammanslutning eller revisionsorgan f�r vara revisor</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">(8 kap. 4 �), 1 200 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">e) undantag fr�n kravet att anlita auktoriserad revisor (8 kap. 5 �),</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">685 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">f) undantag fr�n best�mmelser om avs�ttning till eller neds�ttning av re-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">servfond (10 kap. 6 �), 685 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft410">g) likvidation enligt 11 kap. 4 a �, 475 kronor,<br/>h) tillst�nd till verkst�llande av fusionsplan (12 kap. 11 �), 1 500 kr.<br/>Avgiften ska betalas n�r ans�kan ges in. Den �terbetalas inte om hand-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">l�ggningen av en ans�kan har p�b�rjats.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>26 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft43"> </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft44">8</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft41">Bolagsverket f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r att tillhanda-</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft410">h�lla ett fusionsintyg enligt 12 kap. 36 � lagen (1987:667) om ekonomiska<br/>f�reningar p� annat spr�k �n svenska.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 februari 2008. �ldre best�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft410">g�ller dock i fr�ga om fusioner d�r fusionsavtal har uppr�ttats f�re ikrafttr�-<br/>dandet.</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft410">Sten Andersson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft47"> </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft47">7</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft48"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft49">Senaste lydelse 2003:1048.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft47"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft47">8</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft48"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft49">Tidigare 26 b � upph�vd genom 1994:1270.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1987:978) om
ekonomiska f�reningar;

utf�rdad den 17 januari 2008.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1987:978) om ekono-

miska f�reningar

dels

att 1, 13, 20, 25 och 26 a �� ska ha f�ljande lydelse,

dels

att det i f�rordningen ska inf�ras �tta nya paragrafer, 13 af, 19 och

26 b ��, av f�ljande lydelse.

1 �

1

Denna f�rordning till�mpas p� ekonomiska f�reningar enligt lagen

(1987:667) om ekonomiska f�reningar, bostadsr�ttsf�reningar enligt bo-
stadsr�ttslagen (1991:614), kooperativa hyresr�ttsf�reningar enligt lagen
(2002:93) om kooperativ hyresr�tt och sambruksf�reningar enligt lagen
(1975:417) om sambruksf�reningar.

Best�mmelserna om verkst�llande direkt�r och vice verkst�llande direk-

t�r till�mpas dock inte p� bostadsr�ttsf�reningar eller sambruksf�reningar.
Betr�ffande dessa f�reningar g�ller �ven de inskr�nkningar i f�rordningens
till�mplighet som framg�r av 4, 7, 13 f och 14 ��. Betr�ffande kooperativa
hyresr�ttsf�reningar g�ller de inskr�nkningar som framg�r av 4, 13 f och
14 ��.

13 �

2

Till en ans�kan enligt 12 kap. 11 � lagen (1987:667) om ekonomiska

f�reningar ska det fogas en f�rs�kran fr�n f�reningarnas styrelser eller verk-
st�llande direkt�rer om att fusionen inte har f�rbjudits enligt konkurrens-
lagen (1993:20) eller enligt r�dets f�rordning (EG) nr 139/2004 av den
20 januari 2004 om kontroll av f�retagskoncentrationer

3

och att pr�vning av

fusionen inte p�g�r enligt konkurrenslagen eller den n�mnda f�rordningen.

Om fusionsplanen har godk�nts av fullm�ktige, ska det till ans�kan ocks�

fogas en f�rs�kran att en underr�ttelse som avses i 7 kap. 12 � fj�rde stycket
lagen om ekonomiska f�reningar har skett.

I 12 kap. 11 � lagen om ekonomiska f�reningar finns best�mmelser om

andra handlingar som ska fogas till ans�kan.

13 a �

Om talan har v�ckts vid allm�n domstol mot f�reningsst�mmans

beslut att godk�nna en fusionsplan, ska domstolen underr�tta Bolagsverket

1

Senaste lydelse 2002:107.

2

Senaste lydelse 2005:563.

3

EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).

SFS 2008:22

Utkom fr�n trycket
den 29 januari 2008

background image

2

SFS 2008:22

om detta. Underr�ttelse ska ocks� l�mnas n�r det f�religger en dom eller ett
beslut som har vunnit laga kraft.

13 b �

Bolagsverket ska underr�tta Skatteverket n�r en ans�kan enligt

12 kap. 11 � lagen (1987:667) om ekonomiska f�reningar har gjorts.

Skatteverket ska underr�tta Bolagsverket n�r Skatteverket fattar beslut om

hinder mot verkst�llande av en fusionsplan.

13 c �

Om allm�n domstol har beslutat om att l�mna tillst�nd till verkst�l-

lande av fusionsplan enligt 12 kap. 16 � lagen (1987:667) om ekonomiska
f�reningar, ska domstolen underr�tta Bolagsverket om detta. Till underr�t-
telsen ska en kopia av domstolens beslut fogas.

13 d �

Vid en anm�lan f�r registrering enligt 12

kap. 17

� lagen

(1987:667) om ekonomiska f�reningar av f�rening som har bildats i sam-
band med fusion genom kombination till�mpas 4 �.

Till anm�lan ska det vidare fogas
1. en f�rs�kran att uppgifterna i anm�lan om val av verkst�llande direkt�r,

vice verkst�llande direkt�r och firmatecknare, om s�rskild delgivningsmot-
tagare och om hur f�reningens firma tecknas st�mmer �verens med de beslut
som f�reningen har fattat,

2. en f�rs�kran att de personer som har utsetts till styrelseledam�ter, sty-

relsesuppleanter, verkst�llande direkt�r, vice verkst�llande direkt�r, firma-
tecknare och s�rskild delgivningsmottagare har �tagit sig uppdragen.

13 e �

Vid en anm�lan f�r registrering enligt 12 kap. 38

� lagen

(1967:667) om ekonomiska f�reningar ska f�ljande handlingar ges in:

1. fusionsintyg f�r de utl�ndska bolag som deltar i fusionen fr�n de beh�-

riga myndigheterna i de stater d�r bolagen �r registrerade,

2. kopior av de fusionsplaner som har godk�nts av de utl�ndska bolagens

st�mmor.

I fr�ga om den f�rening som bildas genom fusionen ska anm�lan inne-

h�lla de uppgifter som anges i 13 d �.

Till anm�lan enligt f�rsta stycket ska vidare fogas
1. en kopia av ett avtal om medverkan enligt 29 � lagen (2008:9) om ar-

betstagares medverkan vid gr�ns�verskridande fusioner,

2. en kopia av ett beslut enligt 22 � andra stycket lagen om arbetstagares

medverkan vid gr�ns�verskridande fusioner,

3. handlingar som visar att f�rhandlingsperioden enligt 20 � lagen om ar-

betstagares medverkan vid gr�ns�verskridande fusioner har l�pt ut och att
3240 �� den lagen ska till�mpas, eller

4. handlingar som visar att lagen om arbetstagares medverkan vid gr�ns-

�verskridande fusioner inte �r till�mplig p� f�reningen.

13 f �

Best�mmelserna i 1313 e �� g�ller inte i fr�ga om sambruksf�re-

ningar. Best�mmelserna i 13 e � g�ller inte heller i fr�ga om bostadsr�tts-
f�reningar och kooperativa hyresr�ttsf�reningar.

background image

3

SFS 2008:22

19 �

4

Beslut om tillst�nd till verkst�llande av en fusionsplan enligt 12 kap.

15 och 16 �� lagen (1987:667) om ekonomiska f�reningar ska antecknas i
f�reningsregistret.

20 �

5

Anteckning i f�reningsregistret ska g�ras enligt f�ljande:

1. Vid registrering enligt 12 kap. 17 � lagen (1987:667) om ekonomiska

f�reningar ska det antecknas att �verl�tande f�rening �r uppl�st.

2. Om �ndring av stadgarna innefattar ett beslut om neds�ttning av insat-

sernas belopp eller lindring av skyldigheten att betala in insatser till f�re-
ningen, ska det antecknas att ett s�dant beslut har fattats.

3. Om registreringsmyndigheten enligt 12 kap. 19 � lagen om ekonomiska

f�reningar har f�rklarat att fr�gan om fusion har fallit, ska det antecknas n�r
beslutet har vunnit laga kraft.

4. Vid registrering p� grund av anm�lan enligt 9 kap. 18 a � bostadsr�tts-

lagen (1991:614) av ett beslut om neds�ttning av samtliga insatser, ska det
antecknas att ett s�dant beslut har fattats.

25 �

6

I �renden om registrering enligt denna f�rordning ska f�r registrering

och kung�rande samt f�r handl�ggning och pr�vning avgifter betalas med
f�ljande belopp:

1. vid anm�lan f�r registrering av en f�rening, 1 200 kronor,
2. vid anm�lan enligt 11 kap. 1 � fj�rde stycket lagen (1987:667) om eko-

nomiska f�reningar att f�reningsst�mma beslutat om likvidation, 800 kro-
nor,

3. vid anm�lan om fusion enligt 12 kap. 17 eller 38 � lagen om ekono-

miska f�reningar, 1 000 kronor,

4. vid n�gon annan anm�lan eller d� en anteckning i registret annars ska

ske, 800 kronor.

Om en anm�lan samtidigt omfattar registrering eller registrering av

�ndring av fler �n en firma, bifirma eller firma i dess lydelse p� fr�mmande
spr�k, ska en avgift enligt f�rsta stycket 4 betalas f�r varje s�dan firma.

Avgift ska inte betalas f�r registrering av
1. �ndrad postadress,
2. f�rh�llanden som en likvidator ska anm�la,
3. anm�lan fr�n r�tten eller konkursf�rvaltaren,
4. en underr�ttelse fr�n en beh�rig utl�ndsk myndighet enligt 12 kap. 37 �

lagen om ekonomiska f�reningar.

Avgift ska inte heller betalas f�r registrering av beslut enligt 11 kap. 18 �

andra stycket f�rsta meningen, 12 kap. 19 � lagen om ekonomiska f�re-
ningar eller f�r registrering av beslut om att avregistrera firma efter en dom
om upph�vande av firmaregistrering.

Avgift ska betalas n�r anm�lan om registrering ges in. Avgiften �terbeta-

las inte om handl�ggningen av en anm�lan om registrering har p�b�rjats.

4

Tidigare 19 � upph�vd genom 1992:1456.

5

Senaste lydelse 2003:38.

6

Senaste lydelse 2004:38.

background image

4

SFS 2008:22

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

26 a �

7

F�r handl�ggning och pr�vning av en ans�kan enligt lagen

(1987:667) om ekonomiska f�reningar ska, i de fall som anges i ah, avgif-
ter betalas med f�ljande belopp:

a) undantag fr�n kravet att utse verkst�llande direkt�r (6 kap. 3 �),

935 kronor,

b) undantag fr�n bos�ttningskraven (6 kap. 4 och 11 ��), 475 kronor,
c) undantag fr�n bos�ttningskravet f�r revisor i visst fall (8 kap. 3 �),

1 200 kronor,

d) medgivande att sammanslutning eller revisionsorgan f�r vara revisor

(8 kap. 4 �), 1 200 kronor,

e) undantag fr�n kravet att anlita auktoriserad revisor (8 kap. 5 �),

685 kronor,

f) undantag fr�n best�mmelser om avs�ttning till eller neds�ttning av re-

servfond (10 kap. 6 �), 685 kronor,

g) likvidation enligt 11 kap. 4 a �, 475 kronor,
h) tillst�nd till verkst�llande av fusionsplan (12 kap. 11 �), 1 500 kr.
Avgiften ska betalas n�r ans�kan ges in. Den �terbetalas inte om hand-

l�ggningen av en ans�kan har p�b�rjats.

26 b �

8

Bolagsverket f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r att tillhanda-

h�lla ett fusionsintyg enligt 12 kap. 36 � lagen (1987:667) om ekonomiska
f�reningar p� annat spr�k �n svenska.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 februari 2008. �ldre best�mmelser

g�ller dock i fr�ga om fusioner d�r fusionsavtal har uppr�ttats f�re ikrafttr�-
dandet.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

7

Senaste lydelse 2003:1048.

8

Tidigare 26 b � upph�vd genom 1994:1270.

;