SFS 2008:24 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

080024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.