SFS 2008:29 Förordning om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

080029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt
stöd till jordbruket i norra Sverige;

utfärdad den 10 januari 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:93) om nationellt

stöd till jordbruket i norra Sverige

1

dels

att 4 § ska upphöra att gälla,

dels

att 14 och 17 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande ly-

delse.

14 §

Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr betalas inte ut. För

stöd enligt 11 § gäller dock att stöd som är lägre än 500 kr inte betalas ut.

17 §

Jordbruksverket svarar för samordningen av de kontroller som före-

skrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och kommissionens förordning
(EG) nr 796/2004.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.
2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den

1 januari 2007 om inte annat sägs under 3.

3. �ndringarna i bilagan ska tillämpas från och med den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Senaste lydelse av 4 § 2004:287.

SFS 2008:29

Utkom från trycket
den 29 januari 2008

background image

2

SFS 2008:29

Bilaga

2

Förteckning över stödområden

Län

Kommun

Församling

*

Stödområde 2 A

Norrbottens län

Haparanda
Boden

�verluleå

Piteå
Luleå
�lvsbyn
Kalix

Västerbottens län

Skellefteå

Burträsk, Lövånger,
Fällfors, Byske,
Kågedalen, Boliden,
Skellefteå landsförs.,
Bureå, Skellefteå S:t
�rjan, Skellefteå S:t
Olov

Umeå
Vännäs
Robertsfors
Vindeln

Vindeln

Bjurholm
Nordmaling

Jämtlands län

�stersund
Berg

Myssjö, Oviken,
Hackås, Berg

�&re

Marby, Hallen,
Mattmar

Strömsund

Hammerdal

Krokom

Rödön, Näskott, Aspås,
�&s, Alsen

Bräcke
Ragunda

Västernorrlands län

�rnsköldsvik

Trehörningsjö, Björna,
Skorped, Anundsjö

Sollefteå

Graninge, Resele,
Helgum, �&dals-Liden,
Edsele

Sundsvall

Holm, Liden

2

Senaste lydelse 2005:24.

*

Med församling avses de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999.

background image

3

SFS 2008:29

Län

Kommun

Församling

*

Dalarnas län

Mora

Venjan, Våmhus och
de från huvuddelen av
Mora församling frilig-
gande delarna av Mora
församling

�lvdalen

�lvdalen

Malung-Sälen

Värmlands län

Arvika

Bogen

Torsby

Norra Ny, Dalby,
Södra Finnskoga,
Norra Finn-skoga,
�stmark, Nyskoga,
Vitsand, Lekvattnet

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008