SFS 2008:32 Tillkännagivande av tröskelvärden vid offentlig upphandling

080032.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:16px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Tillk�nnagivande<br/>av tr�skelv�rden vid offentlig upphandling;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">beslutat den 24 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen ger till k�nna f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid till�mpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">(2007:1092) om upphandling inom omr�dena vatten, energi, transporter och<br/>posttj�nster g�ller f�ljande tr�skelv�rden i euro och svenska kronor enligt<br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004<br/>om samordning av f�rfarandena vid upphandling p� omr�dena vatten, en-<br/>ergi, transporter och posttj�nster</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft11">, senast �ndrat genom kommissionens f�r-</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ordning (EG) nr 1422/2007</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft11">, och Europaparlamentets och r�dets direktiv</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av f�rfarandena vid of-<br/>fentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tj�nster</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:452px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:456px;white-space:nowrap" class="ft11">, senast �ndrat</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">genom kommissionens f�rordning (EG) nr 1422/2007, samt kommissionens<br/>meddelande (2007/C 301/01) om motv�rden till tr�skelv�rdena i Europarla-<br/>mentets och r�dets direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">F�ljande tr�skelv�rden g�ller vid till�mpning av</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"> 3 kap. 1 � f�rsta stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 � f�rsta stycket 1:</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"> 133 000 euro</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">1 233 901 kronor</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"> 3 kap. 1 � f�rsta stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 � f�rsta stycket 2 och<br/>14 kap. 2 � f�rsta stycket 2 a och 2 b:</p> <p style="position:absolute;top:727px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"> 206 000 euro</p> <p style="position:absolute;top:727px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">1 911 155 kronor</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"> 3 kap. 1 � f�rsta stycket 3, 3 kap. 2 � f�rsta stycket 1, 13 kap. 1 � f�rsta<br/>stycket och 13 kap. 5 � f�rsta stycket:</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"> 5 150 000 euro</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">47 778 869 kronor</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft19">EUT L 134, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0017). </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft19">EUT L 317, 5.12.2007, s. 34 (Celex 32007R1422).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft19">EUT L 134, 30.4.2004, s. 114 (Celex 32004L0018).</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS 2008:32</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 5 februari 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:32</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom <br/>omr�dena vatten, energi, transporter och posttj�nster</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">F�ljande tr�skelv�rden g�ller vid till�mpning av</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21"> 3 kap. 1 � f�rsta stycket 1 och 13 kap. 2 � f�rsta stycket:</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21"> 412 000 euro</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft21">3 822 309 kronor</p> <p style="position:absolute;top:193px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21"> 3 kap. 1 � f�rsta stycket 2:</p> <p style="position:absolute;top:219px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21"> 5 150 000 euro</p> <p style="position:absolute;top:219px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft21">47 778 869 kronor</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:290px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:308px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft26">Lilian Wiklund<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Tillk�nnagivande
av tr�skelv�rden vid offentlig upphandling;

beslutat den 24 januari 2008.

Regeringen ger till k�nna f�ljande.

Vid till�mpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen

(2007:1092) om upphandling inom omr�dena vatten, energi, transporter och
posttj�nster g�ller f�ljande tr�skelv�rden i euro och svenska kronor enligt
Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004
om samordning av f�rfarandena vid upphandling p� omr�dena vatten, en-
ergi, transporter och posttj�nster

1

, senast �ndrat genom kommissionens f�r-

ordning (EG) nr 1422/2007

2

, och Europaparlamentets och r�dets direktiv

2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av f�rfarandena vid of-
fentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tj�nster

3

, senast �ndrat

genom kommissionens f�rordning (EG) nr 1422/2007, samt kommissionens
meddelande (2007/C 301/01) om motv�rden till tr�skelv�rdena i Europarla-
mentets och r�dets direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG.

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

F�ljande tr�skelv�rden g�ller vid till�mpning av

 3 kap. 1 � f�rsta stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 � f�rsta stycket 1:

133 000 euro

1 233 901 kronor

 3 kap. 1 � f�rsta stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 � f�rsta stycket 2 och
14 kap. 2 � f�rsta stycket 2 a och 2 b:

206 000 euro

1 911 155 kronor

 3 kap. 1 � f�rsta stycket 3, 3 kap. 2 � f�rsta stycket 1, 13 kap. 1 � f�rsta
stycket och 13 kap. 5 � f�rsta stycket:

5 150 000 euro

47 778 869 kronor

1

EUT L 134, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0017).

2

EUT L 317, 5.12.2007, s. 34 (Celex 32007R1422).

3

EUT L 134, 30.4.2004, s. 114 (Celex 32004L0018).

SFS 2008:32

Utkom fr�n trycket
den 5 februari 2008

background image

2

SFS 2008:32

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom
omr�dena vatten, energi, transporter och posttj�nster

F�ljande tr�skelv�rden g�ller vid till�mpning av

 3 kap. 1 � f�rsta stycket 1 och 13 kap. 2 � f�rsta stycket:

412 000 euro

3 822 309 kronor

 3 kap. 1 � f�rsta stycket 2:

5 150 000 euro

47 778 869 kronor

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

;