SFS 2008:33 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

080033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.