SFS 2008:42 Förordning om ändring i förordningen (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan

080042.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1235) med
instruktion för Försäkringskassan;

utfärdad den 7 februari 2008.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2007:1235) med instruktion

för Försäkringskassan ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2008.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2008:42

Utkom från trycket
den 19 februari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008