SFS 2008:43 Förordning om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling

080043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt
bidrag till företagsutveckling;

utfärdad den 7 februari 2008.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2000:283) om regionalt

bidrag till företagsutveckling ska ha följande lydelse.

8 §

1

Bidrag får lämnas i

1. stödområdena A och B enligt förordningen (1999:1382) om stöd-

områden för vissa regionala företagsstöd,

2. glesbygd, och
3. landsbygd.
Bidrag enligt reglerna i 18 § 1 och 2 samt 19 § får lämnas även utanför de

områden som anges i 1–3.

Denna förordning träder i kraft den 25 februari 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:802.

SFS 2008:43

Utkom från trycket
den 19 februari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008