SFS 2008:52 Förordning om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer

080052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.