SFS 2008:53 Lag om ändring i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

080053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:873) om registerkontroll <br/>av personal inom f�rskoleverksamhet, skola och <br/>skolbarnsomsorg;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 21 februari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om lagen (2000:873) om regis-</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">terkontroll av personal inom f�rskoleverksamhet, skola och skolbarns-<br/>omsorg</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 3 � ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 2 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett s�dant registerutdrag som avses i 1 � f�rsta stycket ska l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">�ven av den som</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. erbjuds eller tilldelas arbete inom s�dan verksamhet som avses i 1 eller</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">2 � under omst�ndigheter liknande dem som f�rekommer i ett anst�llnings-<br/>f�rh�llande inom verksamheten, om det sker genom uppdrag, anst�llning<br/>hos n�gon som ing�tt avtal med den som bedriver verksamheten eller an-<br/>st�llning inom annan kommunal verksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. under utbildning till en l�rarexamen enligt h�gskolelagen (1992:1434)</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">eller yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning tilldelas plats f�r<br/>verksamhetsf�rlagd del av utbildningen inom s�dan verksamhet som avses i<br/>1 eller 2 �, eller</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. genom deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program tilldelas plats</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">f�r arbetspraktik eller annan programinsats inom s�dan verksamhet som av-<br/>ses i 1 eller 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Registerutdraget ska l�mnas till den inom verksamheten som beslutar om</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">att anlita eller ta emot n�gon p� ett s�dant s�tt som avses i f�rsta stycket.<br/>Den som inte har l�mnat ett s�dant registerutdrag f�r inte anlitas eller tas<br/>emot i verksamheten p� ett s�dant s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Trots best�mmelserna i 12 a �� f�r den som inom ett �r erbjuds en</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">f�rnyad anst�llning hos samma arbetsgivare eller en f�rnyad m�jlighet att p�<br/>ett s�dant s�tt som avses i 2 a � delta i verksamheten anst�llas, anlitas eller<br/>tas emot utan att han eller hon l�mnat ett registerutdrag enligt 1 � f�rsta<br/>stycket.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 2007/08:28, bet. 2007/08:UbU4, rskr. 2007/08:132.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2008:53</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft118">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 mars 2008</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft114"> </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">2* </p> <p style="position:absolute;top:13px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft115"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:974px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft115"><i>SFS 2008:5365</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:53</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft25">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2008.<br/>2. De nya best�mmelserna ska till�mpas p�<br/>a) den som efter ikrafttr�dandet anst�lls hos n�gon som genom avtal med</p> <p style="position:absolute;top:143px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">den som bedriver verksamhet som avses i 1 och 2 �� utf�r eller kommer att<br/>utf�ra uppdrag i s�dan verksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">b) den som efter ikrafttr�dandet anst�lls hos en kommun inom en n�mnd-</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">f�rvaltning som utf�r eller kommer att utf�ra uppdrag i s�dan verksamhet<br/>som avses i 1 �,</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">c) en enskild person som efter ikrafttr�dandet ing�r avtal om utf�rande av</p> <p style="position:absolute;top:249px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">uppdrag i s�dan verksamhet som avses i 1 och 2 ��,</p> <p style="position:absolute;top:267px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">d) den som efter ikrafttr�dandet antas till h�gskoleutbildning eller kom-</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">munal vuxenutbildning d�r en del av utbildningen �r f�rlagd till verksamhet<br/>som avses i 1 och 2 ��, och</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">e) den som efter ikrafttr�dandet anvisas deltagande i ett arbetsmarknads-</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">politiskt program som inneb�r arbete i s�dan verksamhet som avses i 1 eller<br/>2 �.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Nils Cederstierna<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:873) om registerkontroll
av personal inom f�rskoleverksamhet, skola och
skolbarnsomsorg;

utf�rdad den 21 februari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om lagen (2000:873) om regis-

terkontroll av personal inom f�rskoleverksamhet, skola och skolbarns-
omsorg

dels

att 3 � ska ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 2 a �, av f�ljande lydelse.

2 a �

Ett s�dant registerutdrag som avses i 1 � f�rsta stycket ska l�mnas

�ven av den som

1. erbjuds eller tilldelas arbete inom s�dan verksamhet som avses i 1 eller

2 � under omst�ndigheter liknande dem som f�rekommer i ett anst�llnings-
f�rh�llande inom verksamheten, om det sker genom uppdrag, anst�llning
hos n�gon som ing�tt avtal med den som bedriver verksamheten eller an-
st�llning inom annan kommunal verksamhet,

2. under utbildning till en l�rarexamen enligt h�gskolelagen (1992:1434)

eller yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning tilldelas plats f�r
verksamhetsf�rlagd del av utbildningen inom s�dan verksamhet som avses i
1 eller 2 �, eller

3. genom deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program tilldelas plats

f�r arbetspraktik eller annan programinsats inom s�dan verksamhet som av-
ses i 1 eller 2 �.

Registerutdraget ska l�mnas till den inom verksamheten som beslutar om

att anlita eller ta emot n�gon p� ett s�dant s�tt som avses i f�rsta stycket.
Den som inte har l�mnat ett s�dant registerutdrag f�r inte anlitas eller tas
emot i verksamheten p� ett s�dant s�tt.

3 �

Trots best�mmelserna i 12 a �� f�r den som inom ett �r erbjuds en

f�rnyad anst�llning hos samma arbetsgivare eller en f�rnyad m�jlighet att p�
ett s�dant s�tt som avses i 2 a � delta i verksamheten anst�llas, anlitas eller
tas emot utan att han eller hon l�mnat ett registerutdrag enligt 1 � f�rsta
stycket.

1

Prop. 2007/08:28, bet. 2007/08:UbU4, rskr. 2007/08:132.

SFS 2008:53

Utkom fr�n trycket
den 4 mars 2008

2*

SFS 2008:5365

background image

2

SFS 2008:53

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2008.
2. De nya best�mmelserna ska till�mpas p�
a) den som efter ikrafttr�dandet anst�lls hos n�gon som genom avtal med

den som bedriver verksamhet som avses i 1 och 2 �� utf�r eller kommer att
utf�ra uppdrag i s�dan verksamhet,

b) den som efter ikrafttr�dandet anst�lls hos en kommun inom en n�mnd-

f�rvaltning som utf�r eller kommer att utf�ra uppdrag i s�dan verksamhet
som avses i 1 �,

c) en enskild person som efter ikrafttr�dandet ing�r avtal om utf�rande av

uppdrag i s�dan verksamhet som avses i 1 och 2 ��,

d) den som efter ikrafttr�dandet antas till h�gskoleutbildning eller kom-

munal vuxenutbildning d�r en del av utbildningen �r f�rlagd till verksamhet
som avses i 1 och 2 ��, och

e) den som efter ikrafttr�dandet anvisas deltagande i ett arbetsmarknads-

politiskt program som inneb�r arbete i s�dan verksamhet som avses i 1 eller
2 �.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

;