SFS 2008:55 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

080055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2004:865) om k�r- och <br/>vilotider samt f�rdskrivare, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 21 februari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 7 kap. 8 � f�rordningen (2004:865) om k�r-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">och vilotider samt f�rdskrivare, m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid v�gkontroller ska f�ljande kontrolleras.</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. Daglig k�rtid och k�rtid per vecka, raster, dygns- och veckovila samt</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">diagrambladen f�r innevarande dag och de diagramblad som f�raren anv�nt<br/>under de f�reg�ende 28 dagarna eller de uppgifter f�r minst samma period<br/>som finns lagrade p� f�rarkorten eller i f�rdskrivarens minne eller utskriften.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. F�rdskrivarens funktion samt eventuellt missbruk av utrustningen, dia-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">gramblad eller f�rarkort eller, i f�rekommande fall, att de handlingar som<br/>avses i artikel 16.2 andra stycket i f�rordning (EG) nr 561/2006 finns.</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. S�dan blankett som ska anv�ndas n�r en f�rare varit sjukskriven eller</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">haft semester, eller n�r f�raren under innevarande vecka eller under den sista<br/>dag som f�raren k�rt under f�reg�ende vecka, har k�rt ett annat fordon som<br/>inte omfattas av f�rordning (EG) nr 561/2006.</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om situationen kr�ver det f�r kontrollerna koncentreras till ett specifikt</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">kontrollmoment.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2008.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft114">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om mi-</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">nimivillkor f�r genomf�rande av r�dets f�rordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr<br/>3821/85 om sociallagstiftning p� v�gtransportomr�det samt om upph�vande av r�dets<br/>direktiv 88/599/EEG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35, Celex 32006L0022).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2007:306.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:55</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 mars 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2004:865) om k�r- och
vilotider samt f�rdskrivare, m.m.;

utf�rdad den 21 februari 2008.

Regeringen f�reskriver

1

att 7 kap. 8 � f�rordningen (2004:865) om k�r-

och vilotider samt f�rdskrivare, m.m. ska ha f�ljande lydelse.

7 kap.

8 �

2

Vid v�gkontroller ska f�ljande kontrolleras.

1. Daglig k�rtid och k�rtid per vecka, raster, dygns- och veckovila samt

diagrambladen f�r innevarande dag och de diagramblad som f�raren anv�nt
under de f�reg�ende 28 dagarna eller de uppgifter f�r minst samma period
som finns lagrade p� f�rarkorten eller i f�rdskrivarens minne eller utskriften.

2. F�rdskrivarens funktion samt eventuellt missbruk av utrustningen, dia-

gramblad eller f�rarkort eller, i f�rekommande fall, att de handlingar som
avses i artikel 16.2 andra stycket i f�rordning (EG) nr 561/2006 finns.

3. S�dan blankett som ska anv�ndas n�r en f�rare varit sjukskriven eller

haft semester, eller n�r f�raren under innevarande vecka eller under den sista
dag som f�raren k�rt under f�reg�ende vecka, har k�rt ett annat fordon som
inte omfattas av f�rordning (EG) nr 561/2006.

Om situationen kr�ver det f�r kontrollerna koncentreras till ett specifikt

kontrollmoment.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2008.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1

Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om mi-

nimivillkor f�r genomf�rande av r�dets f�rordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr
3821/85 om sociallagstiftning p� v�gtransportomr�det samt om upph�vande av r�dets
direktiv 88/599/EEG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35, Celex 32006L0022).

2

Senaste lydelse 2007:306.

SFS 2008:55

Utkom fr�n trycket
den 4 mars 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;