SFS 2008:73 Förordning om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

080073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1990:893) om <br/>underr�ttelse om dom i vissa brottm�l, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 28 februari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1990:893) om underr�t-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">telse om dom i vissa brottm�l, m.m. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 5 � ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 5 a �, samt n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�re 5 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Om en domstol upph�ver ett h�ktnings- eller anh�llningsbeslut, ska</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">domstolen genast underr�tta �klagaren och den myndighet som svarar f�r<br/>f�rvaringen av den h�ktade eller anh�llne. Om �klagaren upph�ver ett s�dant<br/>beslut, ska �klagaren genast underr�tta den myndighet som svarar f�r f�rva-<br/>ringen av den h�ktade eller anh�llne. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">En domstol ska ocks� l�mna underr�ttelse enligt f�rsta stycket om dom-</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">stolen upph�ver ett beslut om tillst�nd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a �<br/>r�tteg�ngsbalken. S�rskilda best�mmelser om underr�ttelse om beslut om<br/>restriktioner finns i f�rordningen (1976:376) om behandlingen av h�ktade<br/>och anh�llna m.fl.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:632px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>Beslut ang�ende h�ktning av n�gon som inte �r n�rvarande vid r�tten</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft11">Om en domstol har beslutat att h�kta n�gon som inte �r n�rvarande</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">vid r�tten, ska domstolen genast underr�tta polismyndigheten i det polisdi-<br/>strikt d�r den h�ktade senast haft sitt hemvist eller d�r han eller hon senast<br/>vistats om beslutet. G�r inte hemvistet eller vistelseorten att f� fram ska i<br/>st�llet Rikspolisstyrelsen underr�ttas. Detsamma g�ller om det �r k�nt f�r<br/>domstolen att den h�ktade vistas utomlands. Om h�ktningsbeslutet ska ligga<br/>till grund f�r en beg�ran om utl�mning eller �verl�mnande enligt en europe-<br/>isk arresteringsorder, ska dessutom �klagaren genast underr�ttas om beslu-<br/>tet.</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">En s�dan underr�ttelse som avses i f�rsta stycket ska ocks� l�mnas om</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">domstolen upph�ver ett beslut om h�ktning som inte har verkst�llts. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2008. </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 1998:635.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2008:73</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 mars 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:73</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">LENA ADELSOHN LILJEROTH</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Magnus Medin<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1990:893) om
underr�ttelse om dom i vissa brottm�l, m.m.;

utf�rdad den 28 februari 2008.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1990:893) om underr�t-

telse om dom i vissa brottm�l, m.m.

dels

att 5 � ska ha f�ljande lydelse,

dels

att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 5 a �, samt n�rmast

f�re 5 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

5 �

1

Om en domstol upph�ver ett h�ktnings- eller anh�llningsbeslut, ska

domstolen genast underr�tta �klagaren och den myndighet som svarar f�r
f�rvaringen av den h�ktade eller anh�llne. Om �klagaren upph�ver ett s�dant
beslut, ska �klagaren genast underr�tta den myndighet som svarar f�r f�rva-
ringen av den h�ktade eller anh�llne.

En domstol ska ocks� l�mna underr�ttelse enligt f�rsta stycket om dom-

stolen upph�ver ett beslut om tillst�nd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a �
r�tteg�ngsbalken. S�rskilda best�mmelser om underr�ttelse om beslut om
restriktioner finns i f�rordningen (1976:376) om behandlingen av h�ktade
och anh�llna m.fl.

Beslut ang�ende h�ktning av n�gon som inte �r n�rvarande vid r�tten

5 a �

Om en domstol har beslutat att h�kta n�gon som inte �r n�rvarande

vid r�tten, ska domstolen genast underr�tta polismyndigheten i det polisdi-
strikt d�r den h�ktade senast haft sitt hemvist eller d�r han eller hon senast
vistats om beslutet. G�r inte hemvistet eller vistelseorten att f� fram ska i
st�llet Rikspolisstyrelsen underr�ttas. Detsamma g�ller om det �r k�nt f�r
domstolen att den h�ktade vistas utomlands. Om h�ktningsbeslutet ska ligga
till grund f�r en beg�ran om utl�mning eller �verl�mnande enligt en europe-
isk arresteringsorder, ska dessutom �klagaren genast underr�ttas om beslu-
tet.

En s�dan underr�ttelse som avses i f�rsta stycket ska ocks� l�mnas om

domstolen upph�ver ett beslut om h�ktning som inte har verkst�llts.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2008.

1

Senaste lydelse 1998:635.

SFS 2008:73

Utkom fr�n trycket
den 11 mars 2008

background image

2

SFS 2008:73

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

P� regeringens v�gnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

;