SFS 2008:74 Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor

080074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:996) om rikets
indelning i domsagor;

utfärdad den 28 februari 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i

domsagor

1

ska ha följande lydelse.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor
som ska finnas i Sverige. Tingsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges
i uppställningen. Tingsställen ska finnas på kansliorterna och får finnas
också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/

I domsagan

Kansliorter

Ytterligare

Domsaga

ingående

med tings-

tingsställe

kommun(er)

ställe

Under Svea hovrätt

Södertälje

Nykvarn

Södertälje

Salem
Södertälje

Södertörns

Botkyrka

Huddinge

Haninge
Huddinge
Nynäshamn
Stockholm, del av
(församlingarna
Brännkyrka,
Vantörs,
Farsta,
Enskede-�&rsta,
Skarpnäcks,
Hägerstens och
Skärholmens)

1

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2007:77.

SFS 2008:74

Utkom från trycket
den 11 mars 2008

background image

2

SFS 2008:74

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Uppsala

Enköping

Uppsala

Heby
Håbo
Knivsta
Tierp
Uppsala
�lvkarleby
�sthammar

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)