SFS 2008:75 Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

080075.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.