SFS 2008:78 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

080078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.