SFS 2008:83 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

080083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.