SFS 2008:97 Förordning om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)

080097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>F�rordning<br/>om �ndring i grundskolef�rordningen (1994:1194);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 6 mars 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 2 kap. 9, 11, 13 och 18 �� grundskolef�rord-</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ningen (1994:1194)</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11"> ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>9 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Om en eller b�da av elevens v�rdnadshavare har ett annat spr�k �n</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">svenska som modersm�l och spr�ket utg�r dagligt umg�ngesspr�k f�r<br/>eleven, ska eleven f� undervisning i detta spr�k som ett �mne (modersm�ls-<br/>undervisning), om</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114">1. eleven har grundl�ggande kunskaper i spr�ket, och<br/>2. eleven �nskar f� s�dan undervisning.<br/>Modersm�lsundervisning i samiska, finska, me�nkieli, romani chib eller</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">jiddisch ska erbjudas �ven om spr�ket inte �r elevens dagliga umg�nges-<br/>spr�k i hemmet. Detsamma g�ller en elev som �r adoptivbarn och som har<br/>ett annat modersm�l �n svenska.</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">I 5 kap. 2 och 3 �� finns best�mmelser om studiehandledning p� elevens</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">modersm�l.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>11 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">Om modersm�lsundervisning f�r en elev anordnas utanf�r timplane-</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">bunden tid, har eleven r�tt att f� s�dan undervisning sammanlagt h�gst sju<br/>l�s�r under sin skoltid inom det offentliga skolv�sendet. Eleven har dock r�tt<br/>till undervisning under l�ngre tid, om eleven har ett s�rskilt behov av s�dan<br/>undervisning.</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Begr�nsningen g�ller inte modersm�lsundervisning i samiska, finska, me-</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">�nkieli, romani chib, jiddisch eller ett nordiskt spr�k.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>13 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">En kommun �r skyldig att anordna modersm�lsundervisning i ett</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">spr�k, endast om det finns en l�mplig l�rare.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">En kommun �r skyldig att anordna s�dan undervisning om minst fem</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">elever �nskar undervisning i spr�ket. N�r det g�ller samiska, finska, me-<br/>�nkieli, romani chib eller jiddisch �r kommunen skyldig att anordna moders-<br/>m�lsundervisning �ven om antalet elever �r mindre �n fem.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">F�rordningen omtryckt 1997:599.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:97</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 mars 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:97</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft24">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft26"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">Som spr�kval f�r en elev ska i st�llet f�r spr�k enligt 17 � erbjudas</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">f�ljande spr�k, om eleven och elevens v�rdnadshavare �nskar det:</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210"> det spr�k som eleven har r�tt till modersm�lsundervisning i,<br/> svenska som andraspr�k f�r elever som i �vrigt f�r undervisning i</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">svenska som andraspr�k,</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210"> svenska f�r elever som i �vrigt f�r undervisning i svenska,<br/> engelska, eller<br/> teckenspr�k.<br/>En kommun �r skyldig att anordna undervisning i ett s�dant spr�k, om</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">minst fem elever v�ljer spr�ket. N�r det g�ller modersm�lsundervisning i sa-<br/>miska, finska, me�nkieli, romani chib eller jiddisch �r en kommun skyldig<br/>att anordna undervisning �ven om f�rre �n fem elever v�ljer spr�ket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft210">Nils Cederstierna<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2000:449.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i grundskolef�rordningen (1994:1194);

utf�rdad den 6 mars 2008.

Regeringen f�reskriver att 2 kap. 9, 11, 13 och 18 �� grundskolef�rord-

ningen (1994:1194)

1

ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

9 �

Om en eller b�da av elevens v�rdnadshavare har ett annat spr�k �n

svenska som modersm�l och spr�ket utg�r dagligt umg�ngesspr�k f�r
eleven, ska eleven f� undervisning i detta spr�k som ett �mne (modersm�ls-
undervisning), om

1. eleven har grundl�ggande kunskaper i spr�ket, och
2. eleven �nskar f� s�dan undervisning.
Modersm�lsundervisning i samiska, finska, me�nkieli, romani chib eller

jiddisch ska erbjudas �ven om spr�ket inte �r elevens dagliga umg�nges-
spr�k i hemmet. Detsamma g�ller en elev som �r adoptivbarn och som har
ett annat modersm�l �n svenska.

I 5 kap. 2 och 3 �� finns best�mmelser om studiehandledning p� elevens

modersm�l.

11 �

Om modersm�lsundervisning f�r en elev anordnas utanf�r timplane-

bunden tid, har eleven r�tt att f� s�dan undervisning sammanlagt h�gst sju
l�s�r under sin skoltid inom det offentliga skolv�sendet. Eleven har dock r�tt
till undervisning under l�ngre tid, om eleven har ett s�rskilt behov av s�dan
undervisning.

Begr�nsningen g�ller inte modersm�lsundervisning i samiska, finska, me-

�nkieli, romani chib, jiddisch eller ett nordiskt spr�k.

13 �

En kommun �r skyldig att anordna modersm�lsundervisning i ett

spr�k, endast om det finns en l�mplig l�rare.

En kommun �r skyldig att anordna s�dan undervisning om minst fem

elever �nskar undervisning i spr�ket. N�r det g�ller samiska, finska, me-
�nkieli, romani chib eller jiddisch �r kommunen skyldig att anordna moders-
m�lsundervisning �ven om antalet elever �r mindre �n fem.

1

F�rordningen omtryckt 1997:599.

SFS 2008:97

Utkom fr�n trycket
den 18 mars 2008

background image

2

SFS 2008:97

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

18 �

2

Som spr�kval f�r en elev ska i st�llet f�r spr�k enligt 17 � erbjudas

f�ljande spr�k, om eleven och elevens v�rdnadshavare �nskar det:

 det spr�k som eleven har r�tt till modersm�lsundervisning i,
 svenska som andraspr�k f�r elever som i �vrigt f�r undervisning i

svenska som andraspr�k,

 svenska f�r elever som i �vrigt f�r undervisning i svenska,
 engelska, eller
 teckenspr�k.
En kommun �r skyldig att anordna undervisning i ett s�dant spr�k, om

minst fem elever v�ljer spr�ket. N�r det g�ller modersm�lsundervisning i sa-
miska, finska, me�nkieli, romani chib eller jiddisch �r en kommun skyldig
att anordna undervisning �ven om f�rre �n fem elever v�ljer spr�ket.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

2

Senaste lydelse 2000:449.

;