SFS 2008:108 Förordning om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

080108.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft48{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft49{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft410{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>F�rordning<br/>om �ndring i handelsregisterf�rordningen <br/>(1974:188);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 6 mars 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver i fr�ga om handelsregisterf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(1974:188)</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">att 9 � ska upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att nuvarande 1 g � ska betecknas 1 h �,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 3, 4, 7, 8, 10, 12 och 14 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 4 och</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">13 a �� ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen ska inf�ras �tta nya paragrafer, 1 g, 1 i, 4 a4 c, 13 a,</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">15 och 16 ��, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:482px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1 g �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:145px;white-space:nowrap" class="ft11">Information som ska l�mnas enligt 26 </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft11">� personuppgiftslagen</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">(1998:204) beh�ver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till<br/>registreringsmyndigheten, om den enskilde har tagit del av handlingens<br/>inneh�ll. Om den enskilde beg�r det, ska dock informationen �ven omfatta<br/>uppgift i en s�dan handling.</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om informationen inte inneh�ller uppgift i en s�dan handling som avses i</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">f�rsta stycket, ska det framg� av informationen att handlingen behandlas av<br/>myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1 i � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid s�kning efter uppgifter som avser n�ringsidkare som inte l�ngre</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">�r registrerad i handelsregistret f�r endast organisationsnummer och firma<br/>anv�ndas som s�kbegrepp, om det har f�rflutit mer �n fem �r sedan n�rings-<br/>idkaren avregistrerades. I fr�ga om ideell f�rening och registrerat trossam-<br/>fund f�r �ven f�reningens eller trossamfundets namn anv�ndas som s�kbe-<br/>grepp.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid s�kning efter handlingar som har getts in i registrerings�renden och</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">uppgifter i s�dana handlingar f�r endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 �<br/>f�rsta stycket 1 och 2 sekretesslagen (1980:100) samt organisationsnummer<br/>och firma anv�ndas som s�kbegrepp.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:835px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">N�r en firma avregistreras, ska sk�len f�r beslutet samt dag f�r beslut</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">och f�r kung�rande antecknas i registret.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse av 9 � 2002:745.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse av tidigare 1 g � 2001:930.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2008:108</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 mars 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:108</b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Ans�kningar och anm�lningar</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft26">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">En ans�kan om registrering av en n�ringsidkare eller prokura samt en</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">anm�lan till registret ska g�ras skriftligen.</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Ans�kan eller anm�lan f�r �verf�ras elektroniskt till registreringsmyndig-</p> <p style="position:absolute;top:150px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">heten enligt f�reskrifter som registreringsmyndigheten f�r meddela.</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">I 9 och 13 �� handelsregisterlagen (1974:157) finns best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">vem som kan g�ra en ans�kan eller anm�lan. En anm�lan om �ndring av ef-<br/>ternamn och postadress f�r �ven g�ras av firmatecknare. En anm�lan som<br/>avser registrering av revisor f�r �ven g�ras av den som anm�lan g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft21">En anm�lan eller ans�kan som �verf�rs elektroniskt till registrerings-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">myndigheten ska vara undertecknad med en elektronisk signatur enligt f�re-<br/>skrifter som registreringsmyndigheten f�r meddela.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 b � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">Handlingar som ska fogas till ans�kningar och anm�lningar som har</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">uppr�ttats elektroniskt, f�r �verf�ras elektroniskt till registreringsmyndighe-<br/>ten enligt f�reskrifter som myndigheten f�r meddela. Registreringsmyndig-<br/>heten f�r �ven meddela f�reskrifter om vilka elektroniska signaturer som f�r<br/>anv�ndas f�r att en handling ska f� ges in som elektroniskt original.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 c � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">Kopior som ska ges in enligt denna f�rordning ska vara bestyrkta. En</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">elektronisk kopias �verensst�mmelse med originalet ska vara bestyrkt enligt<br/>f�reskrifter som registreringsmyndigheten f�r meddela. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">En handling som enligt denna f�rordning ska ges in i kopia f�r �ven ges in</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">i original. Om handlingen har uppr�ttats elektroniskt, ska best�mmelserna i<br/>4 b � till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:556px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft26">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Om den som anm�ls som bolagsman i ett handelsbolag inte �r folk-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">bokf�rd i Sverige, ska det vid anm�lan ges in en kopia av passhandling eller<br/>annan identitetshandling som avser den anm�lde.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Om den som anm�ls som bolagsman �r en utl�ndsk juridisk person, ska</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">det vid anm�lan ges in en kopia av registreringsbevis eller annan handling<br/>som avser den anm�lde.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Registreringsmyndigheten f�r kr�va in ytterligare handlingar, om det be-</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">h�vs f�r att s�kerst�lla identiteten hos den anm�lde eller den som har r�tt att<br/>teckna dennes firma.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft26">5</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Tillsammans med ans�kan f�r en ideell f�rening eller ett registrerat</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">trossamfund ska det ges in </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">1. stadgar eller motsvarande dokument,<br/>2. en handling som utvisar f�reningens eller samfundets styrelse eller</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">motsvarande organ, och</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">3. en f�rs�kran p� heder och samvete att f�reningen eller samfundet inte</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">�r i konkurs.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2002:745.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2004:611.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1999:276.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:108</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">En f�rs�kran p� heder och samvete enligt f�rsta stycket 3 f�r undertecknas</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">med elektronisk signatur enligt f�reskrifter som registreringsmyndigheten<br/>f�r meddela.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft36">6</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft31">En ans�kan om registrering av en prokura ska inneh�lla de uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">som anges i 8 � handelsregisterlagen (1974:157). Tillsammans med ans�kan<br/>ska det ges in</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft310">1. uppgift om s�kandens firma, och<br/>2. prokuran i original eller kopia, om prokuran �r skriftlig och i annat fall</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">en redog�relse f�r dess inneh�ll.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft36">7</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r registrering och dess kung�rande samt f�r handl�ggning och</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">pr�vning ska avgifter betalas med f�ljande belopp:</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">1. vid ans�kan om registrering av enskild n�ringsidkare, handelsbolag,</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ideell f�rening eller registrerat trossamfund, 1 000 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">2. vid anm�lan av �ndring av firma eller av bifirma eller av firma i dess</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">lydelse p� fr�mmande spr�k, 800 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft310">3. vid anm�lan om �ndring av s�te, 800 kronor, och <br/>4. vid ans�kan eller anm�lan om registrering i annat fall, 500 kronor. <br/>Om en ans�kan eller en anm�lan samtidigt omfattar registrering eller re-</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">gistrering av �ndring av fler �n en firma, bifirma eller firma i dess lydelse p�<br/>fr�mmande spr�k, ska en avgift enligt f�rsta stycket 2 betalas f�r varje s�dan<br/>firma. Samma avgift ska betalas f�r varje l�n och f�r varje firma eller bi-<br/>firma eller firma i dess lydelse p� fr�mmande spr�k som en anm�lan om re-<br/>gistrering enligt 3 � tredje stycket handelsregisterlagen (1974:157) omfattar.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft310">N�gon avgift ska inte betalas f�r<br/>1. registrering och kung�rande av prokura, om ans�kan sker samtidigt</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">med ans�kan om registrering av n�ringsidkare, </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">2. registrering enligt 16 � f�rstatredje styckena handelsregisterlagen och</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">kung�rande p� grund av 16 � f�rsta stycket samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">3. registrering och kung�rande av anm�lan om verksamhetens upph�-</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">rande eller om �ndring av enbart efternamn eller postadress,</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft310">4. avregistrering av firma och kung�rande d�rav, <br/>5. registrering av firma som felaktigt har avregistrerats enligt 17 � tredje</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">stycket handelsregisterlagen,</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft310">6. registrering av eget uttr�de fr�n uppdrag som revisor.<br/>Avgiften ska betalas n�r ans�kan eller anm�lan om registrering ges in.<br/>Avgiften �terbetalas inte om handl�ggningen av en ans�kan eller en an-</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">m�lan om registrering har p�b�rjats.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:787px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Underr�ttelser</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:813px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>13 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft31"> Om ett registrerat trossamfund registreras eller avregistreras som</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">bolagsman f�r ett handelsbolag, ska registreringsmyndigheten underr�tta<br/>Kammarkollegiet om bolagets organisationsnummer och firma.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">6</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 1992:1455.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">7</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 2004:32.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2008:108</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft43"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft44">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft44">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft43"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft44">8</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft41"> I f�ljande fall ska registreringsmyndigheten underr�tta den registre-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">rade om en vidtagen registrerings�tg�rd:</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft410">1. vid registrering av en bolagsman i ett handelsbolag,<br/>2. vid registrering av en revisor f�r en i handelsregistret inf�rd n�ringsid-</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">kare,</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft410">3. vid avregistrering av en bolagsman eller revisor som avses i 1 och 2.<br/>Underr�ttelsen ska omedelbart efter registreringen eller avregistreringen</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft410">s�ndas till den som �tg�rden ber�r p� hans eller hennes folkbokf�ringsadress<br/>enligt det statliga person- och adressregistret (SPAR) eller, om en s�dan<br/>adressuppgift saknas, till den adress som �r uppgiven i �rendet. Om den som<br/>�tg�rden ber�r �r en juridisk person, ska underr�ttelsen i st�llet s�ndas till<br/>den adress som finns registrerad f�r den juridiska personen eller, om en s�-<br/>dan adressuppgift saknas, till den adress som �r uppgiven i �rendet.</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Registreringsmyndigheten beh�ver inte s�nda ut n�gon underr�ttelse, om</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">det �r uppenbart att en underr�ttelse inte fyller n�got syfte. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft41"> Har en domstol genom dom som har vunnit laga kraft f�rklarat att re-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft410">gistrering i handelsregistret inte borde ha skett, att ett beslut som har regist-<br/>rerats �r ogiltigt eller att i annat fall visst f�rh�llande som har registrerats<br/>inte f�religger, ska domstolen s�nda en kopia av domen till registrerings-<br/>myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft41"> N�r en allm�n domstol har meddelat ett s�dant beslut som avses i</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft410">16 � f�rstatredje styckena handelsregisterlagen (1974:157), ska domstolen<br/>omedelbart underr�tta registreringsmyndigheten om beslutet. Till underr�t-<br/>telsen ska en kopia av domstolens beslut fogas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2008.</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft410">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft47"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft47">8</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft48"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft49">Senaste lydelse 2004:611.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i handelsregisterf�rordningen
(1974:188);

utf�rdad den 6 mars 2008.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om handelsregisterf�rordningen

(1974:188)

1

dels

att 9 � ska upph�ra att g�lla,

dels

att nuvarande 1 g � ska betecknas 1 h �,

dels

att 3, 4, 7, 8, 10, 12 och 14 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 4 och

13 a �� ska ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen ska inf�ras �tta nya paragrafer, 1 g, 1 i, 4 a4 c, 13 a,

15 och 16 ��, av f�ljande lydelse.

1 g �

2

Information som ska l�mnas enligt 26

� personuppgiftslagen

(1998:204) beh�ver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till
registreringsmyndigheten, om den enskilde har tagit del av handlingens
inneh�ll. Om den enskilde beg�r det, ska dock informationen �ven omfatta
uppgift i en s�dan handling.

Om informationen inte inneh�ller uppgift i en s�dan handling som avses i

f�rsta stycket, ska det framg� av informationen att handlingen behandlas av
myndigheten.

1 i �

Vid s�kning efter uppgifter som avser n�ringsidkare som inte l�ngre

�r registrerad i handelsregistret f�r endast organisationsnummer och firma
anv�ndas som s�kbegrepp, om det har f�rflutit mer �n fem �r sedan n�rings-
idkaren avregistrerades. I fr�ga om ideell f�rening och registrerat trossam-
fund f�r �ven f�reningens eller trossamfundets namn anv�ndas som s�kbe-
grepp.

Vid s�kning efter handlingar som har getts in i registrerings�renden och

uppgifter i s�dana handlingar f�r endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 �
f�rsta stycket 1 och 2 sekretesslagen (1980:100) samt organisationsnummer
och firma anv�ndas som s�kbegrepp.

3 �

N�r en firma avregistreras, ska sk�len f�r beslutet samt dag f�r beslut

och f�r kung�rande antecknas i registret.

1

Senaste lydelse av 9 � 2002:745.

2

Senaste lydelse av tidigare 1 g � 2001:930.

SFS 2008:108

Utkom fr�n trycket
den 18 mars 2008

background image

2

SFS 2008:108

Ans�kningar och anm�lningar

4 �

3

En ans�kan om registrering av en n�ringsidkare eller prokura samt en

anm�lan till registret ska g�ras skriftligen.

Ans�kan eller anm�lan f�r �verf�ras elektroniskt till registreringsmyndig-

heten enligt f�reskrifter som registreringsmyndigheten f�r meddela.

I 9 och 13 �� handelsregisterlagen (1974:157) finns best�mmelser om

vem som kan g�ra en ans�kan eller anm�lan. En anm�lan om �ndring av ef-
ternamn och postadress f�r �ven g�ras av firmatecknare. En anm�lan som
avser registrering av revisor f�r �ven g�ras av den som anm�lan g�ller.

4 a �

En anm�lan eller ans�kan som �verf�rs elektroniskt till registrerings-

myndigheten ska vara undertecknad med en elektronisk signatur enligt f�re-
skrifter som registreringsmyndigheten f�r meddela.

4 b �

Handlingar som ska fogas till ans�kningar och anm�lningar som har

uppr�ttats elektroniskt, f�r �verf�ras elektroniskt till registreringsmyndighe-
ten enligt f�reskrifter som myndigheten f�r meddela. Registreringsmyndig-
heten f�r �ven meddela f�reskrifter om vilka elektroniska signaturer som f�r
anv�ndas f�r att en handling ska f� ges in som elektroniskt original.

4 c �

Kopior som ska ges in enligt denna f�rordning ska vara bestyrkta. En

elektronisk kopias �verensst�mmelse med originalet ska vara bestyrkt enligt
f�reskrifter som registreringsmyndigheten f�r meddela.

En handling som enligt denna f�rordning ska ges in i kopia f�r �ven ges in

i original. Om handlingen har uppr�ttats elektroniskt, ska best�mmelserna i
4 b � till�mpas.

7 �

4

Om den som anm�ls som bolagsman i ett handelsbolag inte �r folk-

bokf�rd i Sverige, ska det vid anm�lan ges in en kopia av passhandling eller
annan identitetshandling som avser den anm�lde.

Om den som anm�ls som bolagsman �r en utl�ndsk juridisk person, ska

det vid anm�lan ges in en kopia av registreringsbevis eller annan handling
som avser den anm�lde.

Registreringsmyndigheten f�r kr�va in ytterligare handlingar, om det be-

h�vs f�r att s�kerst�lla identiteten hos den anm�lde eller den som har r�tt att
teckna dennes firma.

8 �

5

Tillsammans med ans�kan f�r en ideell f�rening eller ett registrerat

trossamfund ska det ges in

1. stadgar eller motsvarande dokument,
2. en handling som utvisar f�reningens eller samfundets styrelse eller

motsvarande organ, och

3. en f�rs�kran p� heder och samvete att f�reningen eller samfundet inte

�r i konkurs.

3

Senaste lydelse 2002:745.

4

Senaste lydelse 2004:611.

5

Senaste lydelse 1999:276.

background image

3

SFS 2008:108

En f�rs�kran p� heder och samvete enligt f�rsta stycket 3 f�r undertecknas

med elektronisk signatur enligt f�reskrifter som registreringsmyndigheten
f�r meddela.

10 �

6

En ans�kan om registrering av en prokura ska inneh�lla de uppgifter

som anges i 8 � handelsregisterlagen (1974:157). Tillsammans med ans�kan
ska det ges in

1. uppgift om s�kandens firma, och
2. prokuran i original eller kopia, om prokuran �r skriftlig och i annat fall

en redog�relse f�r dess inneh�ll.

12 �

7

F�r registrering och dess kung�rande samt f�r handl�ggning och

pr�vning ska avgifter betalas med f�ljande belopp:

1. vid ans�kan om registrering av enskild n�ringsidkare, handelsbolag,

ideell f�rening eller registrerat trossamfund, 1 000 kronor,

2. vid anm�lan av �ndring av firma eller av bifirma eller av firma i dess

lydelse p� fr�mmande spr�k, 800 kronor,

3. vid anm�lan om �ndring av s�te, 800 kronor, och
4. vid ans�kan eller anm�lan om registrering i annat fall, 500 kronor.
Om en ans�kan eller en anm�lan samtidigt omfattar registrering eller re-

gistrering av �ndring av fler �n en firma, bifirma eller firma i dess lydelse p�
fr�mmande spr�k, ska en avgift enligt f�rsta stycket 2 betalas f�r varje s�dan
firma. Samma avgift ska betalas f�r varje l�n och f�r varje firma eller bi-
firma eller firma i dess lydelse p� fr�mmande spr�k som en anm�lan om re-
gistrering enligt 3 � tredje stycket handelsregisterlagen (1974:157) omfattar.

N�gon avgift ska inte betalas f�r
1. registrering och kung�rande av prokura, om ans�kan sker samtidigt

med ans�kan om registrering av n�ringsidkare,

2. registrering enligt 16 � f�rstatredje styckena handelsregisterlagen och

kung�rande p� grund av 16 � f�rsta stycket samma lag,

3. registrering och kung�rande av anm�lan om verksamhetens upph�-

rande eller om �ndring av enbart efternamn eller postadress,

4. avregistrering av firma och kung�rande d�rav,
5. registrering av firma som felaktigt har avregistrerats enligt 17 � tredje

stycket handelsregisterlagen,

6. registrering av eget uttr�de fr�n uppdrag som revisor.
Avgiften ska betalas n�r ans�kan eller anm�lan om registrering ges in.
Avgiften �terbetalas inte om handl�ggningen av en ans�kan eller en an-

m�lan om registrering har p�b�rjats.

Underr�ttelser

13 a �

Om ett registrerat trossamfund registreras eller avregistreras som

bolagsman f�r ett handelsbolag, ska registreringsmyndigheten underr�tta
Kammarkollegiet om bolagets organisationsnummer och firma.

6

Senaste lydelse 1992:1455.

7

Senaste lydelse 2004:32.

background image

4

SFS 2008:108

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

14 �

8

I f�ljande fall ska registreringsmyndigheten underr�tta den registre-

rade om en vidtagen registrerings�tg�rd:

1. vid registrering av en bolagsman i ett handelsbolag,
2. vid registrering av en revisor f�r en i handelsregistret inf�rd n�ringsid-

kare,

3. vid avregistrering av en bolagsman eller revisor som avses i 1 och 2.
Underr�ttelsen ska omedelbart efter registreringen eller avregistreringen

s�ndas till den som �tg�rden ber�r p� hans eller hennes folkbokf�ringsadress
enligt det statliga person- och adressregistret (SPAR) eller, om en s�dan
adressuppgift saknas, till den adress som �r uppgiven i �rendet. Om den som
�tg�rden ber�r �r en juridisk person, ska underr�ttelsen i st�llet s�ndas till
den adress som finns registrerad f�r den juridiska personen eller, om en s�-
dan adressuppgift saknas, till den adress som �r uppgiven i �rendet.

Registreringsmyndigheten beh�ver inte s�nda ut n�gon underr�ttelse, om

det �r uppenbart att en underr�ttelse inte fyller n�got syfte.

15 �

Har en domstol genom dom som har vunnit laga kraft f�rklarat att re-

gistrering i handelsregistret inte borde ha skett, att ett beslut som har regist-
rerats �r ogiltigt eller att i annat fall visst f�rh�llande som har registrerats
inte f�religger, ska domstolen s�nda en kopia av domen till registrerings-
myndigheten.

16 �

N�r en allm�n domstol har meddelat ett s�dant beslut som avses i

16 � f�rstatredje styckena handelsregisterlagen (1974:157), ska domstolen
omedelbart underr�tta registreringsmyndigheten om beslutet. Till underr�t-
telsen ska en kopia av domstolens beslut fogas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2008.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

8

Senaste lydelse 2004:611.

;