SFS 2008:113 Lag om upphävande av lagen (1997:867) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar

080113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.