SFS 2008:125 Förordning om upphävande av kungörelsen (1925:465) med särskilda bestämmelser om utförsel från riket av spritdrycker och vin

080125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av kungörelsen (1925:465) med
särskilda bestämmelser om utförsel från riket av
spritdrycker och vin;

utfärdad den 19 mars 2008.

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1925:465) med särskilda bestäm-

melser om utförsel från riket av spritdrycker och vin ska upphöra att gälla
vid utgången av maj 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:125

Utkom från trycket
den 8 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008