SFS 2008:127 Förordning om upphävande av förordningen (1992:260) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker

080127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1992:260) om
avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1960:419)
om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker;

utfärdad den 19 mars 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1992:260) om avgifter för vissa

ärenden enligt lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av sprit-
drycker ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:127

Utkom från trycket
den 8 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008