SFS 2008:127 Förordning om upphävande av förordningen (1992:260) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker

080127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.